HELSENORGE

Vant pris for beste abstract

Stipendiat hos NKRR, ergoterapeut Else Marit H. Gravås, vant EULARs Health Professionals in Rheumatology Award for beste abstract på årets EULAR-kongress.

Gravås er stipendiat på håndartroseprosjektet med tittelen «Kan ergoterapi utsette eller redusere behov for kirurgi ved artrose i tommelens rotledd; en randomisert kontrollert studie».

Prosjektet ledes av professor og ergoterapeut ved NKRR, Ingvild Kjeken. I tillegg til Gravås er fysioterapeut Anne Therese Tveter post doc i prosjektet. EULAR-abstractet, som Gravås vant prisen for, er basert på dette forskningsprosjektet.

EULAR, som står for European League Against Rheumatism, arrangerer hvert år EULAR-kongressen. Årets kongress arrangeres i Madrid, og samler rundt 15.000 forskere, helsepersonell og pasienter fra hele Europa for å diskutere siste nytt innen revmatologi. En stor del av konferansen handler om at forskere presenterer sin forskning.

Gravås var stolt mottaker av prisen, og delte æren med resten av prosjektgruppen.

- EULAR-prisen bunner i et solid forskningsprosjekt, med mange dyktige fagfolk involvert, som inkluderer ergoterapeutene på de tre involverte sykehusene i prosjektet, forskere på NKRR og en erfaringskonsulent som har vært med i prosjektet helt fra starten. Å få en EULAR-pris er en stor annerkjennelse for prosjektet, sier Else Marit Holen Gravås.

-Å jobbe med et doktorgradsprosjekt er en tålmodig oppgave hvor resultatene, anerkjennelsen og nytteverdien ofte først er synlig etter flere års arbeid. Å få en slik anerkjennelse underveis i prosjektet er en viktig tilbakemelding til stipendiaten om godt arbeid og understreker at Holen Gravås gjennom abstraktet har klart å formidle resultatenes relevans og nytteverdi også for andre fagmiljø i Europa. Vi er stolte av Else Marit sitt arbeid og glad for at prosjektene som drives av kompetansetjenesten får god omtale også utenfor landets grenser, sier Mari Klokkerud, leder for NKRR. 


Bildetekst: EULARs president Professor Johannes W.J. Bijlsma delte ut prisen på åpningsseremonien for EULAR-kongressen 12. juni.