Veileder for biotilsvarende legemidler tilgjengelig

Det Europeiske legemiddelbyrået, EMA, har laget ny veileder for bruk av biotilsvarende legemidler.

Både biologiske og biotilsvarende legemidler brukes i behandling av en rekke revmatiske sykdommer. Biologiske legemidler ble tatt i bruk på begynnelsen av 2000-tallet, og senere kom biotilsvarende legemidler. Biotilsvarende er såkalte «kopier» av biologiske originallegemidler. 

Veilederen er tilgjengelig på femten språk, blant annet dansk og svensk. De forskjellige oversettelsene finner du her. EMA har i tillegg laget en informasjonsvideo for pasienter og helsepersonell, den kan du se her.

Du finner også en oversiktsartikkel, med mye nyttig informasjon om biotilsvarende legemidler på EMA sine nettsider.