Velkommen til Fagmøte!

NKRR har gleden av å invitere helsepersonell til fagmøte fredag 31. januar kl. 08.45. Temaet er: Rehabilitering med fokus på pasient-spesifikke mål og støttende oppfølging.

Gunnhild Berdal ved NKRR

Trenden de siste årene, i rehabiliteringsteori og politiske føringer, har vært en dreining mot mer pasientsentrert rehabilitering. Det er et ønske at pasientene i større grad skal være delaktige i egen rehabiliteringsprosess og være med på å bestemme hvilken retning den skal ta, hvilke mål som skal settes og hvilket innhold rehabiliteringen skal ha. I ROS-prosjektet (Rehabiliteringsopphold med OppfølgingsSamtaler) har klinikere, pasientrepresentanter og forskere jobbet sammen for å utvikle og forbedre eksisterende rehabiliteringstilbud for pasienter med revmatisk sykdom.

Så jobber du med, eller er interessert i rehabilitering, og søker ny kunnskap som vil løfte feltet videre, bør du ikke gå glipp av dette møtet! Gunnhild Berdal, fysioterapeut (ph.d) post doc stipendiat, vil presentere det spennende forskningsarbeidet hun disputerte på i 2019. Dataene er hentet fra seks rehabiliteringsinstitusjoner i Helse-Sør-Øst, samt fra systematiske litteratursøk.

Møtet avholdes via videotjeneste

Fagmøtet avholdes via videotjenesten til Norsk Helsenett (NHN), som er godkjent for bruk for alle aktører i helsesektoren. De som skal delta på møtet må gjøre dette fra oppsatte videokonferansesystem i Norsk helsenett. Dette finnes nå ved de fleste institusjoner og sykehus.

Påloggingskode for deltakere innenfor NHN sine systemer: 998856.

Du kan også logge deg på med Lync eller Skype for business hvis du bruker denne adressen: 998856@vm.nhn.no

NB! Fagmøtet starter presis 08.45 så vi anbefaler dere å logge dere på i god tid før det. Det vil dessverre ikke bli mulighet til å stille spørsmål under selve fagmøtet, men vi er absolutt tilgjengelig for spørsmål i etterkant - send spørsmål eller kommentarer til gunnhild.berdal@gmail.com.
 
Vær også oppmerksom på at det er viktig at dere har skrudd av mikrofonen hos dere, da det vil skape forstyrrelser på lyden for alle som følger fagmøtet dersom mikrofonen deres er på.

Vi gleder oss til å dele denne kunnskapen med dere!