HELSENORGE

Velkommen til webinar om kne- og hofteartrose i primærhelsetjenesten

NKRR har gleden av å invitere til webinar torsdag 27. august, fra kl. 08:45 – 09:15. Temaet er: Kne- og hofteartrose i primærhelsetjenesten. Er du interessert i artrose og hvordan du som helsearbeider kan tilby behandling i tråd med behandlingsretningslinjene, bør du ikke gå glipp av dette.

Internasjonale behandlingsretningslinjer for kne- og hofteartrose anbefaler konsekvent pasientinformasjon, trening og vektreduksjon (ved behov) som kjernebehandling for alle med symptomatisk artrose.

Hvorfor dette temaet?
Internasjonale behandlingsretningslinjer for kne- og hofteartrose anbefaler konsekvent pasientinformasjon, trening og vektreduksjon (ved behov) som kjernebehandling som bør være tilgjengelig for alle med symptomatisk artrose. Det er imidlertid vist at mange ikke får tilbud om denne kjernebehandlingen. I SAMBA-prosjektet (Samhandling for Bedre Artrosebehandling) har forskere undersøkt innføringen av en ny modell for behandling av kne- og hofteartrose i primærhelsetjenesten. I tillegg har de undersøkt hvordan dosering virker inn på effekten av trening ved hofteartrose.

Hvilken verdi gir dette deltakerne?
Er du interessert i artrose og hvordan du kan tilby behandling i tråd med behandlingsretningslinjene, anbefaler vi dette møtet. Tuva Moseng, fysioterapeut (ph.d) og forsker, vil presentere det spennende forskningsarbeidet hun disputerte på i mai 2020. Dataene er hentet fra seks norske kommuner, samt fra et systematiske litteratursøk.

Det vil også bli anledning til i å stille spørsmål underveis i chatten. 

Praktisk info
Webinaret avholdes via YouTube, så benytt denne linken: https://youtu.be/ifnYlur8Q_Q

NB! Webinaret starter presis kl. 08.45 så vi anbefaler dere å klikke dere inn i god tid før det.

Vi gleder oss til å dele denne kunnskapen med dere!