HELSENORGE

Velkommen til webinar om smerte og samspill med følelser

NKRR sammen med psykologspesialist Lisa Elstad inviterer til webinar om smerte og samspill med føleleser. Etter dette webinaret vil du kunne sitte igjen med mer kunnskap om sammenhengene mellom følelses- og smertesystemet, og hvordan best forstå hvorfor psykologiske faktorer kan ha en innvirkning på smerter. 

Psykologspesialist Lisa Elstad

Når: fredag 12. februar kl. 08.30 – 09:00
Hvor: https://youtu.be/izmsVoe6zQY
Med hvem: Psykologspesialist Lisa Elstad

Hvorfor dette temaet?
Mange mennesker med kroniske og av og til uforklarlige smerteplager opplever at deres smerter blir oppfattet som «psykiske» og dermed ikke tatt på alvor. Dette webinaret vil ta for seg om det egentlig er noen forskjell mellom fysisk og psykisk smerte, og hvordan følelsessystemene våre kan virke inn på smerteopplevelsen. Webinaret er rettet mot helsepersonell som jobber med kroniske smerter, enten det er i kommunen, spesialisthelsetjenesten eller rehabiliteringsenheter.

Hva gir det deg som deltaker?
Etter dette webinaret vil du kunne sitte igjen med mer kunnskap om sammenhengene mellom følelses- og smertesystemet, og hvordan best forstå hvorfor psykologiske faktorer kan ha en innvirkning på smerter.

Praktisk info
Webinaret avholdes på YouTube, så benytt denne linken: https://youtu.be/izmsVoe6zQY
NB! Webinaret starter presis kl. 08.30 så vi anbefaler dere å klikke dere inn i god tid før det. Det vil også bli anledning til i å stille spørsmål underveis i chatten. 

Opptaket av webinaret vil være tilgjengelig i etterkant, både i YouTube-kanalen til NKRR, og på nettsidene våre. Vi deler også opptaket på Facebook.

Vi gleder oss til å dele denne kunnskapen med dere!