HELSENORGE

Webinar om barneleddgikt

NKRR har gleden av å invitere til webinar fredag 24. september, kl. 08.30 – 09.00
Temaet er: Fysisk aktivitet og fysisk form hos pasienter med barneleddgikt.  
Med hvem: Kristine Risum, fysioterapeut/PhD. Kristine er fysioterapeut ved barnerevmatologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus. Hun har mangeårig klinisk erfaring som fysioterapeut og nylig disputerte hun med tema fysisk aktivitet og fysisk form hos pasienter med barneleddgikt.

Kristine Risum, Oslo Universitetssykehus
Kristine Risum, Oslo Universitetssykehus

Hvorfor dette temaet?
Fysisk aktivtet og fysisk form er viktig for god helse, også hos pasienter med kroniske sykdommer som barneleddgikt. Internasjonalt forskning har tidligere vist at pasienter med barneleddgikt er mindre fysisk aktive og har dårligere fysisisk form samenliknet med friske jevnaldrende.  Vi hadde imildertid lite kunnskap om dette i Norge. I tillegg var det lite kunnskap internasjonalt om fysisk aktivitet og fysisk form hos pasienter med barneleddgikt hos pasienenter som var behandlet med moderne behandlingsstragier, inkludert biologiske legemidler.

Hva gir det deg som deltaker?
Deltakerne vil få oppdatert kunnskap om fysisk form og fysisk aktivitet hos pasienter med barneleddgikt som er behandlet med moderne behandlingsstragier, samt innsikt i hvordan resultater fra forskningsprosjektet kan ha betydning for klinisk praksis.

Praktisk info
Webinaret avholdes på vår YouTube kanal. Vi starter streamen ca 15-10 min før webinaret og den vil da bli synlig på kanalen. Klikk her for å komme dit direktesendingen starter.

NB! Webinaret starter presis kl. 08.30 så vi anbefaler dere å klikke dere inn i god tid før det. Det vil også bli anledning til i å stille spørsmål underveis i chatten. 

Vi gleder oss til å dele denne kunnskapen med dere!