HELSENORGE

Webinar om helsepedagogikk

På dette webinaret vil du som deltaker få innblikk i grunnleggende prinsipper innen helsepedagogikk, samt betydningen av gode rammer rundt undervisningssituasjoner i gruppe. Du vil også få nyttige verktøy og holdninger i møtet mellom pasient/pårørende og deg som helsepersonell. Webinaret streames gratis fra YouTube.

Velkommen til webinar om helsepedagogikk - en grunnleggende innføring.

NKRR har gleden av å invitere til webinar fredag 16. april, kl. 08.30 – 09.00

Temaet er: Helsepedagogikk – en grunnleggende innføring.
Med hvem: Heidi A. Zangi, forsker og sykepleier og Liv Rognerud Eriksson, fagsykepleier.

Hvorfor dette temaet?

I dagens samfunn legges det i økende grad opp til pasientmedvirning. En forutsetninger for å kunne vurdere og ta gode helsvalg er kunnskap og forståelse hos den som har helseutfordringene. Hos helsepersonell  forutsetter det kompetanse og ferigheter innen helsepedagogikk.

Hva gir det deg som deltaker?

Du vil få innblikk i grunnleggende prinsipper innen helsepedagogikk samt betydningen av gode rammer rundt undervisningssituasjoner i gruppe. Her formidles nyttige verktøy og holdninger i møtet mellom pasient/pårørende og deg som  helsepersonell. 

Praktisk info

Webinaret avholdes på YouTube, så benytt denne linken: https://youtu.be/18GaQ5sFhg4

NB! Webinaret starter presis kl. 08.30 så vi anbefaler dere å klikke dere inn i god tid før det. Det vil også bli anledning til i å stille spørsmål underveis i chatten.  

Vi gleder oss til å dele denne kunnskapen med dere!