HELSENORGE

Webinar om Revmatologi og rehabilitering - noen historiske linjer med vekt på norsk empiri

Fredag 20. mai 08:30 har vi gleden av å invitere til webinar om Revmatologi og rehabilitering – noen historiske linjer med vekt på norsk empiri. Finn frem kaffekoppen og bli med på en informativ halvtime hvor forsker og professor Marte Feiring tar oss gjennom revmatologisk rehabilitering i går, i dag og i morgen. 

Marte Feiring
Marte Feiring

Revmatologi og rehabilitering er viktige temaer innen norsk helsevesen, med en interessant historie som belyser den videre utviklingen av temaene vi jobber med i dag. 

Marte er utdannet ergoterapeut og samfunnsviter. Hun jobber hovedsakelig ved OsloMet som professor i Folkehelse og rehabilitering. Hun er også ansatt som forsker, arbeidspakkeleder og hovedveileder i et forskningsprosjekt finansiert av NRF ved NKRR om: Utvikling av et pasientforløp for personer med håndartrose. Hun arbeider også med et doktorgradsprosjekt om Oppgaveglidning innen håndartrose, finansiert av OsloMet.

Dette webinaret er passende for alle som arbeider med revmatologisk rehabilitering, har erfaring som pasienter eller brukere innen dette området, eller har interesse for temaet.  

Denne gangen kan du følge med på webinaret som premiere på YouTube kanalen vår, eller i ettertid her: Webinar om Revmatologi og rehabilitering - noen historiske linjer med vekt på norsk empiri - YouTube