HELSENORGE

Webinar om Trening ved myositt - en oppdatert fagprosedyre

Fredag 22. april klokken 08:30 ønsker vi deg velkommen til webinar om revideringen av fagprosedyren "Polymyositt og dermatomyositt – anbefalinger og trening". Spesialfysioterapeut Marianne Skattør og spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Kristine Risum ved Rikskhospitalet, Oslo universitetssykehus skal i løpet av en halvtime ta oss gjennom de oppdaterte anbefalingene for hvordan personer med myositt bør trene. Begge har lang klinisk erfaring innen revmatologi. 

Kristine Risum og Marianne Skattør

Fagprosedyren ble originalt utarbeidet i 2012 for å gi bevisbaserte anbefalinger for trening hos pasienter med polymyositt og dermatomyositt. I dette webinaret har vi fokus på de nylige oppdaterte anbefalingene og hvilke implikasjoner det har for praksis.

Tidligere ble pasienter ofte anbefalt å ikke trene grunnet frykt for økning i muskelbetennelsen. Dagens forskning derimot viser at pasienter med stabil sykdom kan trene og være fysisk aktive uten forverret sykdomsforløp, og at det kan ha gode effekter.

 Du kan se webinaret fredag klokken 08:30 eller i ettertid her: Webinar om trening ved myositt - en oppdatert fagprosedyre – YouTube​

Du som ser på dette webinaret vil få oppdatert kunnskapsgrunnlag for hvilken trening vi kan anbefale for pasienter med polymyositt og dermatomyositt. Dette webinaret er utarbeidet for Fysioterapeuter og helsepersonell i sykehus, kommunehelsetjeneste og privat praksis som arbeider med og behandler disse sykdommene. Men det kan også være nyttig for pasienter med sykdommene.