HELSENORGE
Prosjekt:

ExeHeart

- Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

- Improved cardiovascular health for patients with inflammatory joint disease

​Pros​jektleder

Anne Therese Tveter (fysioterapeut PhD, seniorforsker NKRR)

Stipe​​​ndiat

Kristine Røren Nordén er ansatt som stipendiat i prosjektet, finansiert av Stiftelsen Dam. Kristine har en master i idrettsfysioterapi og har i mange år vært ansatt som fysioterapeut ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Revmatologisk Rehabilitering.

Om pr​​osjektet

I ExeHeart vil vi undersøke effekten av høyintensiv kondisjonstrening på fysisk form, hjertekar-helse og sykdomsaktivitet hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom. Vi vil undersøke hvordan en slik intervensjon fungerer i klinisk praksis og selve treningen skal gjennomføres på to fysikalske institutt i primærhelsetjenesten. Måling av fysisk form er sterkt anbefalt i klinisk risikovurdering av hjerte- og karsykdom, men gjennomføres i liten grad i dagens praksis. I ExeHeart ønsker vi derfor å undersøke om enkle prediksjonskalkulatorer kan måle endringer i fysisk form.

Potensialet for pasientene er at denne type trening kan bedre fysisk form og potensielt forebygge hjerte-kar sykdom, samt fremme livskvalitet og mestring uten å medføre bivirkninger.

Pasienter med revmatoid artritt, psoriasis artritt eller spondyloartritt som er henvist til utredning av hjertekar risiko ved Forebyggende Hjerte Revma klinikk ved Diakonhjemmet sykehus inviteres til å delta i studien. De gjennomgår grundig kartlegging av ulike risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, blant annet en belastningstest på tredemølle der hjerte- og lungefunksjon måles kontinuerlig. Deltakerne i studien fordeles deretter tilfeldig til en intervensjonsgruppe (intervensjonsgruppe) som får tilbud om trening hos fysioterapeut i primærhelsetjenesten eller til en kontrollgruppe som behandles etter dagens praksis. Treningen hos fysioterapeut består av to ukentlige økter med høy intensitets intervalltrening og en egentreningsøkt med moderat intensitet. Treningen skreddersys til den enkelte og deltakerne får tett oppfølging av fysioterapeut.

Etter 12 uker og 6 måneder undersøkes det om det er forskjell mellom gruppene med hensyn til fysisk form, risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, samt selvrapporterte mål for smerte, utmattelse, sykdomsaktivitet, livskvalitet og barrierer og mestring av fysisk aktivitet. Vi undersøker om det var mulig å gjennomføre den høyintensive treningen som planlagt og om enkle kondiskalkulatorer kan fange opp endringer i fysisk form.

De første pasientene ble inkludert i august 2021. Vi forventer at prosjektet vil vare til siste halvdel av 2024.

Sam​​arbeid

ExeHeart er utviklet i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund (NRF) og er i tråd med NRF sin satsning​​ på hjertehelse hos revmatikere. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Forebyggende HjerteRevma klinikk som ledes av kardiolog og forsker Anne Grete Semb. Professor og fysioterapeut Hanne Dagfinrud ved NKRR, Diakonhjemmet sykehus Professor og fysiolog Jonny Hisdal ved OUS er også med i prosjektet som biveiledere. Professor og fysiolog Georg Metsios (UK) er internasjonal samarbeidspartner, mens Thalita Blanck og Jon Skandsen er brukerrepresentanter i studien. Camilla Fongen (fysioterapeut og prosjektkoordinator, NKRR) deltar som prosjektmedarbeider.

Konta​kt

Stipendiat Kristine Røren Nordén: kristineroren.norden@diakonsyk.no

Fant du det du lette etter?