HELSENORGE
Prosjekt:

Postoperativ behandling for personer operert for artrose i CMC1

Prosjektlede​​​r

Merete Herman (har overtatt etter Tove Nilsen). 

Om prosje​​ktet

Målet med prosjektet er økt kunnskap om adekvat postoperativ behandling etter interposisjonsartroplastikk i CMC1-leddet.

Studien planlegges som en randomisert kontrollert studie hvor deltagerne fordeles tilfeldig til intervensjons- (tidlig oppstart av bevegelse i tommel) eller kontrollgruppe (nåværende postoperativ behandling ved Diakonhjemmet sykehus). Deltagerne undersøkes rett før operasjon, og etter 3, 6 og 12 måneder etter operasjon med hensyn på mestring av daglige aktiviteter, bevegelighet og kraft i hånden, og tilfredshet med behandling. 

Samarbe​​id

Prosjekte​t er et samarbeid mellom Revma Aktiv og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, begge Diakonhjemmet Sykehus. 

Omtale​/publikasjoner

Ingen foreløpig.

Tidslin​​je

Oppstart 2012. Avslutning 2021.

Fant du det du lette etter?