Nye analyser: Oksykodon og fentanyl

Vi har nå utviklet metode for analyse av opioidene oksykodon og fentanyl i serum. I likhet med andre legemidler utføres analysene av disse daglig, og svartiden er vanligvis innen 3 virkedager.

Oksykodon finnes både som depottabletter (OxyContin, Targiniq) og vanlige tabletter/kapsler (OxyNorm, Oxycodone Actavis). Det er viktig å merke seg at prøven skal tas ca 12 timer etter siste dose ved bruk av depottabletter, og 4-6 timer etter siste dose ved bruk av Tabletter/kapsler (eller mikstur).

Analyse av fentanyl er relevant ved bruk av depotplaster mot sterke smerter. Prøven skal da tas før det settes på et nytt depotplaster, og tidligst 6 dager etter oppstart/doseendring. Referanseområdet er ikke tilpasset andre administrasjonsformer.