Nyheter - SFP

Nyheter

 • 13.12.2019
  200 000 analyser i 2019

  Avdelingssjef Dag Solberg er stolt over at Senter for psykofarmakologi har utført over 200 000 analyser innen utgangen av 2019.

 • 06.09.2019
  Nye analyser: Brekspiprazol (Rxulti) og kariprazin (Reagila)

  To nye antipsykotiske legemidler, brekspiprazol og kariprazin, er nylig markedsført i Norge. Vi har utviklet metode for analyse av disse legemidlene i serum.

 • 07.05.2019
  Disputas ved Senter for psykofarmakologi (SFP)

  Kristine Hole ved Senter for psykofarmakologi disputerte 27. mars. Hole har studert en blodmarkør med potensial til å kunne predikere dosebehov av en rekke ulike legemidler. Prøveforelesningen omhandlet hvordan infeksjoner og inflammasjon p...

 • 30.04.2019
  Kristine Hole har disputert

  Kristine Hole ved Senter for psykofarmakologi disputerte 27. mars. Hole har studert en blodmarkør med potensial til å kunne predikere dosebehov av en rekke ulike legemidler. Prøveforelesningen omhandlet hvordan infeksjoner og inflammasjon p...

 • 30.04.2019
  Bruk av gelrør påvirker prøveresultatet

  Bruk av gelrør ved serumkonsentrasjonsmåling av psykofarmaka gir lavere verdier enn om prøven tas på rør uten tilsetning. Prøver til legemiddelanalyser må derfor tas på rør uten gel.

 • 29.04.2019
  Bedre psykosebehandling med gentest

  15.4 publiserte Lancet Psychiatry en studie fra Senter for psykofarmakologi som viser at behandling med psykosemedisinene risperidon (Risperdal) og aripiprazol (Abilify), årlig brukt av 15 000 nordmenn, kan bedres med en enkel gentest. Mins...

 • 12.04.2019
  Stor interesse for å lære om legemidler ved bipolar lidelse

  For 15. gang inviterer Senter for Psykofarmakologi på Diakonhjemmet til seminar om legemiddelbehandling. 250, hovedsakelig leger og psykiatere, fikk plass, flere sto på venteliste. I tillegg til en innføring i grunnleggende farmakologiske p...