HELSENORGE

125 pasienter med leddgikt får tredje vaksinedose

Hos enkelte pasienter som bruker immundempende medisiner er det påvist svak eller manglende antistoff-respons etter to vaksinedoser. Diakonhjemmet sykehus er nå med på en større studie sammen med Folkehelseinstituttet der det skal evalueres om en tredje dose øker antistoff-responsen etter vaksinering.

Hege Thorén er en av pasientene med revmatisme og på immundempende behandling som får en tredje vaksinedose mot covid-19.

 Denne uken får 125 revma-pasienter knyttet til Diakonhjemmet satt en såkalt booster-vaksine, dvs en tredje vaksinedose mot COVID-19.  De deltar i Nor-vaC studien og er blant de aller første i Norge til å få en tredje vaksinedose, etter at det er påvist svak eller manglende antistoff-respons.      

Nor-vaC studien undersøker den immunologiske responsen etter vaksinering mot SARS-CoV-2 viruset hos pasienter med inflammatoriske artrittsykdommer som bruker immundempende behandling. Det er tatt blodprøver til analyse av immunresponsen før vaksinering, og to - fire uker etter vaksinedose nr to. Pasientene skal følges over flere år fremover.

Folkehelseinstituttet leder an

Diakonhjemmet sykehus, Folkehelseinstituttet (FHI), A-hus og OUS/Rikshospitalet samarbeider om Nor-vaC-studien, som ble initiert av revmatologer ved Diakonhjemmet. Resultatene vil danne grunnlag for de nasjonale COVID vaksineanbefalinger som FHI gir til pasienter med revmatiske sykdommer og med immunmodulerende legemidler

Teamet som jobber med vaksinering og analyser av de 125 revmapasientene er knyttet til sykehusets revmatoligiske avdeling. Fra venstre: Legene Silje Syvertsen, Ingrid Jyssum og Guro Goll, kvalitesrådgivere Elisabeth Aaberge og Ragnhild Fossum og avdelingsleder Elisabeth Røssum-Haaland.

- Det er kjent at pasienter som er immunsupprimerte med medikamenter kan ha svekket effekt av pneumokokk- og influensavaksine, derfor undersøker vi nå nærmere om disse pasientene kan ha redusert beskyttelse av vaksine mot andre infeksjonssykdommer også, sier overlege og revmatolog Guro Goll. Hun leder studien på Diakonhjemmet og sier at det foreløpig ser ut til ut til at de fleste har god antistoff-respons, men ikke alle. – Nå kartlegger vi hva slags sammenheng dette har med alder, medisinering og andre forhold. Det er også svært viktig å undersøke hva slags nytte immunsupprimerte pasienter har av en booster-dose.

Les om Nor-vaC-studien her

Tredje dose letter på bekymringen

Hege Thorén har hatt revmatisme og vært knyttet til Diakonhjemmet sykehus i 20 år. Hun har stått på ulik immundempende medikasjon enda lenger.
- Behandlingen har hatt god virkning på energi- og smertenivået mitt, men ellers har den hatt ganske varierende og ikke optimal effekt, sier hun. Dette bekreftes av Guro Goll, som kjenner Thoréns sykdoms- og behandlingsforløp godt.

Tiden med koronapandemi har vært utfordrende for den yrkesaktive småbarnsmoren. – Ansvar for barn som skal ha et mest mulig normalt og sosialt liv og samtidig måtte begrense min egen sosiale omgang for å beskytte meg mot smitte har vært vanskelig å kombinere innimellom. Når jeg leste på helsenorge.no at jeg hadde kun lavt nivå av antistoffer etter to vaksinedoser, ble jeg veldig bekymret, sier hun. - Derfor er jeg nå glad for muligheten til å få denne tredje dosen, slik at hverdagen forhåpentligvis kan normaliseres for meg igjen etter hvert.

Det er stor interesse for studien. 19. august ble blant annet Guro Goll intervjuet av NRK Dagsrevyen:
Enkelte pasienter opplever ikke vaksinerespons