HELSENORGE

Alderspsykiatrisk avdeling flytter til Steinerud

Ansatte ved Alderspsykiatrisk avdeling ser frem til å flytte til Steinerud våren 2021. 

Flere ledere og toillitwsvalgte står i solen på trappen utenfor inngangen til alderspsykiatrisk avdeling Tåsen

Samlokalisering av Alderspsykiatrisk avdeling og somatiske avdelinger gir eldre pasienter en videre dør inn til Diakonhjemmet Sykehus.

Faglige synergier

Vi har allerede erfart at økt samarbeid mellom alderspsykiatri og geriatri har bidratt til bedre kvalitet og kortere liggetider. Ved samlokalisering forventer vi flere faglige synergier mellom somatikk og psykisk helsevern, til det beste for pasientene. Nærhet til laboratoriet, bildediagnostikk og anestesi vil spare tid for ansatte i disse enhetene. Nærhet til somatiske sengeposter vil også legge til rette for gjensidig kompetanseutveksling om pasienter med samtidig alvorlig psykisk lidelse og alvorlig somatisk sykdom. Dette er også et viktig bidrag i vår matriseorganisering og gir oss bedre mulighet til å møte morgendagens behov for større samhandling mellom avdelinger for å kunne yte kvalitativt bedre tjenester for flere.

Omfattende ombygging

Flyttingen av Alderspsykiatrisk avdeling fra Tåsen til Steinerud ble besluttet tidlig i 2019. Fra våren 2019 til sommeren 2020 har mange ansatte ved Alderspsykiatrisk avdeling og Avdeling for interne tjenester lagt ned mye innsats i å planlegge tilpasning av lokaler og logistikk. Også Anestesiavdelingen har bidratt betydelig i planleggingen av lokaler tilpasset ECT.

Sengepostens utforming legger til rette for miljøterapi for pasienter med psykoselidelse, affektiv lidelse samt pasienter som i tillegg har kognitiv svikt. Arealene må også tilpasses personer som har utfordrende atferd eller som behøver ekstra rolige omgivelser, slik at de kan få god og ivaretagende behandling tilbaketrukket fra fellesarealene.

I etasjen under sengeposten blir det utformet lokaler tilpasset dag- og poliklinisk behandling for personer med alvorlige psykoselidelser. Lokalene vil ha egen inngang som gir lett tilgang til utearealene. Aktiverende miljøterapi med hageaktiviteter og fysisk trening inngår som viktige elementer.

Nå gjenstår oppussing av de nye lokaler og selve flyttingen.  
- Vi ser frem til å starte arbeidet med å utvikle felles prosedyrer og faglige arenaer på tvers av klinikkene, sier fung. avdelingssjef Torfinn Lødøen Gaarden på Alderspsykiatrisk avdeling.

På bildet:
På første trappetrinn fra venstre: Seksjonsoverlege Hågen Stang Nyquist, verneombud Synne Oppegaard (sluttet nå), psykologspesialist Gro Strømnes Dybedal, fagsykepleier Birgit Maria Rogne, avdelingssjef Torfinn Lødøen Gaarden Bak fra venstre: Sykepleier Siri Støverud, ergoterapeut Marianne Elise Kjellstad, fysioterapeut Lara Mishler, enhetsleder Trine Nordby Skjellestad og psykolog Laila Pran.
Nytt verneombud Natasha S. Johnsen er ikke med på bildet, men er også aktiv i arbeidet med flyttingen.