HELSENORGE

Alderspsykiatrisk avdeling i hus på Steinerud

Når Alderspsykiatrisk avdeling nå samlokaliseres de somatiske avdelinger på Steinerud styrker det tilbudet til alle voksne som samtidig rammes av psykisk og fysisk sykdom.

Lederne Trine Nordby Skjellestad (til ve), Torfinn Lødøen Gaarden og Mette Garvoll, her i dagligstuen ut mot sykehusparken, gleder seg over at Alderspsykiatrisk avdeling har flyttet inn i flotte, nyoppussede og tilpassede lokaler på Steinerud.

Alderspsykiatrisk avdeling har områdefunksjon innen alderspsykiatri for Diakonhjemmet og Lovisenberg sektor, til sammen 6 bydeler med 280 000 innbyggere. Døgnposten har 12 senger og poliklinikken cirka 10 000 årlige konsultasjoner.

Siden januar 2019 har mange ansatte ved Alderspsykiatrisk avdeling og Avdeling for interne tjenester lagt ned mye innsats i å planlegge tilpasning av lokaler og logistikk. Det konkrete byggearbeidet har pågått siden august i fjor.

Tilpassede lokaler

Avdelingen tar i bruk halve første og hele andre etasje i A-fløyen, den første bygningen på venstre hånd når man kommer fra hovedparkeringsplassen. I tillegg er avdelingens poliklinikk flyttet sammen med Geriatrisk poliklinikk og Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken.

I 2. etasje er sengepostens utforming lagt til rette for miljøterapi for pasienter med psykoselidelse, affektiv lidelse samt pasienter som i tillegg har kognitiv svikt. Arealene er også tilpasset personer som har utfordrende atferd eller som behøver ekstra rolige omgivelser, slik at de kan få god og ivaretagende behandling tilbaketrukket fra fellesarealene.

I 1. etasje er det utformet lokaler tilpasset dag- og poliklinisk behandling for personer med alvorlige psykoselidelser, personer som deltar i Fact-grupper og de som skal ha poliklinisk ECT-behandling. Lokalene har egen inngang som gir lett tilgang til utearealene, som gir mulighet for aktiverende miljøterapi som hageaktiviteter og fysisk trening.

Bygningen er oppgradert til høyeste standard med blant annet balansert ventilasjon individuelt styrt for hvert rom, gulvvarme og døgnrytmestyrt belysning som bidrar til gunstig døgnrytme for både pasienter og ansatte.

Nærhet til laboratoriet, bildediagnostikk og anestesi vil også spare tid for ansatte i alle de involverte avdelinger.

Faglige synergier
- Alvorlig somatisk sykdom disponerer for psykisk lidelse. Alvorlig psykisk lidelse disponerer for somatisk sykdom. Da må all relevant kompetanse samles rundt samme seng, samtidig, sier Lødøen Gaarden. - Vi har allerede erfart at økt samarbeid og kompetanseutveksling mellom de alderspsykiatriske og geriatriske fagmiljøene har bidratt til bedre kvalitet og kortere liggetider.

I dag er avdelingen organisert rundt pasientens behov ved omfattende ambulant behandling hjemme i tett samarbeid med primærhelsetjenesten, gjennom FACT-eldre. Samtidig er utredning og behandling i poliklinikk og døgn blitt mer høyspesialisert og skreddersys den enkeltes sykdomsbilde.

- Vi på avdelingen har lenge sett frem til samlokaliseringen og å få nye faglige naboer. Med dette helhetsperspektivet og «én dør inn»-løsningen tar vi pasientens helsetjeneste og persontilpasset medisin et langt steg videre, sier avdelingssjef Lødøen Gaarden.