Åpent seminar om legemidler og ulike effekter

Vedlagt følger presentasjonene fra foredragene på sykehusets åpne seminar den 25. november om persontilpasset medisin, foreldrenes betydning for medisineffekt, bruk av flere legemidler samtidig og utfordringer ved behandling av eldre.

 

Program:

 • Persontilpasset medisin
  - fremtidens legemiddelbehandling er her
  Dag Solberg, avdelingssjef Senter for Psykofarmakologi
 • Betydning av mor og far for medisineffekt
  Espen Molden, professor i farmasi
 • Flere legemidler samtidig: Er 1+1=2?
  Tore Haslemo, farmasøyt, phd
 • Spesielle utfordringer ved behandling av godt voksne
  Marit Tveito, psykiater, phd