Befolkningsseminar om legemidler og ulike effekter

Velkommen til åpent seminar på Diakonhjemmet 25. nov, kl. 18 - 19.30. Tema: persontilpasset medisin, foreldrenes betydning for medisineffekt, bruk av flere legemidler samtidig og utfordringer ved behandling av eldre.

 

Seminaret foregår i auditoriet i DBL-bygget, Diakonveien 18 vis-a-vis sykehusets hovedinngang.

På seminaret får du kunnskap om hvorfor noen medisiner virker sterkere på enkelte enn på andre, og hvorfor noen får store bivirkninger av den samme medisinen som andre ikke merker bivirkninger av.

Vi er i ferd med å få mer persontilpasset medisinering - altså medisindoser som er tilpasset den enkelte pasients gener. Sykehusets Senter for psykofarmakologi er eksperter på området og har publisert sin forskning i internasjonalt anerkjente tidsskrifter som Lancet Psychiatry og American Journal of Psychiatry.

Program:

 • Persontilpasset medisin
  - fremtidens legemiddelbehandling er her
  Dag Solberg, avdelingssjef Senter for Psykofarmakologi
 • Betydning av mor og far for medisineffekt
  Espen Molden, professor i farmasi
 • Flere legemidler samtidig: Er 1+1=2?
  Tore Haslemo, farmasøyt, phd
 • Spesielle utfordringer ved behandling av godt voksne
  Marit Tveito, psykiater, phd

Seminaret er åpent. Ingen påmelding.