Besøk på sykehuset

NB: Fra 2. oktober er det innført generelt besøksforbud ved sykehuset igjen. Følgende nyhet er fra 29. mai: - Det er fortsatt besøkskontroll ved Diakonhjemmet Sykehus. Alle besøkende må følge smittevernrutiner for håndvask og holde avstand til andre. Pårørende som føler seg syke skal ikke komme på besøk. Reglene for besøk endrer seg ut ifra nasjonale føringer og smittetall i befolkningen.

To ansatte, en i sivil og en i hvitt, fotografert i en korridor på sykehuset
Besøkende må følge regler for håndvask og holde én meters avstand til andre. Alle besøk skal foregå på pasientrommet eller utendørs.

I hovedsak skal pårørende som er syke, er i karantene eller i isolering ikke komme på besøk. Unntak kan gjøres ved nærmere avtale med behandlende lege på forhånd, dersom det er strengt nødvendig. Smitteverntiltak må avtales før besøket finner sted.

Besøkende må følge regler for håndvask og holde én meters avstand til andre. Alle besøk skal foregå på pasientrommet eller utendørs.

Besøk til pasienter med uavklart covid-19-status:

For pasienter med uavklart covid-19-status gjelder strengt besøksforbud frem til avklart status.

Besøk til pasienter med Covid-19-sykdom:

Alle besøk må avtales på forhånd og begrenses til et minimum. Besøkende får veiledning i på- og avkledning av smittevernutstyr får de går inn på pasientrommet.

Besøk på sengeposter/intensiv (somatikk og psykisk helsevern):

Besøk må avtales på forhånd med aktuell sengepost. Det tillates besøk av 1-2 nære pårørende i besøkstiden (normalt 14-18), og generelle smitteverntiltak må overholdes. Besøk begrenses til inntil 1 time. Pasientene på flersengsrom får egne tidspunkt de kan ha besøk slik at man unngår at flere har besøk samtidig.

I enkelte tilfeller kan unntak fra besøksreglene gjøres etter avtale med aktuell sengepost.


Det er trygt å komme på besøk hos oss.
Vi beklager ulempene besøksbegrensningene medfører, og ber om forståelse og omtanke for pasientene våre.