Bioingeniør stasjonert i akuttmottaket på dagtid

Avdeling for medisinsk biokjemi og Anestesi- og intensivavdelingen har innført et diagnostisk samarbeid, der en bioingeniør er fast stasjonert i Akuttmottaket på dagtid. Dette er omtalt i fagbladet Bioingeniøren.

11 hvitkledde og fornøyde ansatte i Akuttmottaket og i Medisinsk biokjemi i gruppe, med tommelen opp

​Hensikten er å benytte de totale ressursene bedre og utvikle felles løsninger på tvers av spesialitetene innen somatikken. Dette er en del av omstillingsarbeidet hvor man ønsker å skape et tettere samarbeid mellom Avdeling for medisinsk biokjemi og Akuttmottaket.

Bedre ressursutnyttelse

En bioingeniør er stasjonert i Akuttmottaket kl 09 til 15 på hverdager. Dette vil spare Akuttmottaket for mange telefoner daglig. Tidligere ringte koordinator der til bioingeniøren hver gang det ble bestilt prøver på en pasient, ca. 30 - 40 telefoner på dagtid hverdager. Dette tok mye tid og ressurser fra både Akuttmottaket og bioingeniørene. 

Effektene av denne samarbeidsformen er mange og gode. 

Les mer i Bioingeniøren: Diagnostisk samarbeid i akuttmottaket