Diakonhjemmet hage tar form

Snart er 124 Omsorg+-leiligheter ferdige. Nå er reguleringsplanen også vedtatt for videre utbygging av Diakonhjemmet hage. Bygging av sykehjem, videregående skole og flerbrukshall står for tur.   

Flyfoto av Diakonhjemmets eiendom
I dette området skal deler av utbyggingen foregå. Nærmest sees taket på Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høgskole. Foto: Jonas Utaker

«Byutviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage vil bli en helt ny bydel – kjennetegnet av blant annet mangfold og en unik miljøsatsing». Slik omtaler Diakonhjemmet.no sin omfattende satsing på eiendommen på Steinerud.

I tillegg til omsorgsboliger, sykehjem, videregående skole og flerbrukshall skal Diakonhjemmet hage romme blant annet campus for høgskoler, studentboliger, barnehage, boliger for salg og servicetilbud som butikker og spisesteder. Flytur over Diakonhjemmet hage

Synergier
Med så mange funksjoner innenfor en radius på 100 – 200 meter kan man utnytte unike fagmiljø og koble sammen tjenestetilbud.

- På den måten kan vi for eksempel skape gode overganger og ikke måtte flytte folk unødig og trekke dem ut av hjem og nærmiljø for å gi dem den hjelpen de trenger, sier Ingunn Moser, forstander og adm. direktør ved Diakonhjemmet. - Innenfor den samme radiusen kan vi også by på samarbeid med utdanningsinstitusjoner om studenter i praksis, fagutvikling og forskning,

Hun fortsetter: - Vi ønsker å tenke helhetlig. Med en videregående skole kan vi få hele verdikjeden fra videregående skole til høyere utdanning på vår campus. Vi kan se utdanningsløpene i sammenheng. Vår ambisjon er å være et utprøvingsområde for morgendagens helse, omsorg og utdanning. 
Har byggeklare tomter for sykehjem, videregående skole og flerbrukshall

Omfattende bærekraft-sertifisering
Diakonhjemmet hage har fått godkjent første fase av BREEAM Communities – et internasjonalt sertifiseringssystem for bærekraft ved større områdeutviklinger. Blant de første med omfattende bærekraft-sertifisering

Et sentralt energisparende tiltak er etablering en felles energisentral mellom sykehuset og Diakonhjemmet hage; 50 hull er boret 300 meter ned i fjellet, denne brønnparken skal blant annet frakte både overskuddsvarme og kjøling fra brønnparken frem til energisentralen. Slik blir hele prosjektet selvforsynt med energi til varme og kjøling. Diakonhjemmet bygger felles energisentral

Diakonhjemmet omsorg+ i rute
15. november overtar Oslo kommune formelt driften av de 124 Omsorg+-leilighetene. Omsorg+ er boliger tilpasset eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har utfordringer med å bo i egen bolig. De første beboerne flytter inn på nyåret. Boligene tildeles ut fra gitte kriterier, administrert av Vestre Aker bydel.

Omsorg+-leilighetene er første byggetrinn i Diakonhjemmet hage. Med byggeklare tomter og godkjente reguleringsplaner er Diakonhjemmet snart klare for å lyse ut anbudskonkurranse for sykehjem og videregående skole.

Reguleringsplanen vedtatt

 

Første del av Diakonhjemmet hage er byggingen av 124 Omsorg+ leiligheter. Illustrasjon: Lund & Slaatto