HELSENORGE

Diakonhjemmet med nest flest videokonsultasjoner i Helse Sør-Øst

I koronatiden er de fleste fysiske møter på sykehus erstattet med digitale møter. Diakonhjemmet har nest høyest andel videokonsultasjoner i Helse Sør-Øst. Særlig på Senter for ortopedi og revmatologi bruker man video systematisk som konsultasjonsform. 

De fire involverte fra revma og IKT  poserer langs en husvegg ute i solen
Takket være (fra venstre) Holly Ankjell, Nina Østerås, Mona Andresen og Vibeke Dalberg er prosessen mot en digital poliklinikk kommer raskere i gang enn planlagt, på grunn av koronaepidemien.

8,9 % av konsultasjonene som fant sted i tiden 22. mars. - 28. juni på Diakonhjemmet Sykehus var videokonsultasjoner. Det vil si 2 931 konsultasjoner.

Nye konsultasjonsformer

- Da koronapandemien kom til Norge ble forutsetningene for medisinsk oppfølging av pasienter betydelig endret. Ved vår klinikk gjorde ledergruppen et strategisk valg med å satse på videokonsultasjoner for å begrense smitteeksponering for pasienter samt å redusere antall pasienter på sykehuset, sier Kjetil Bergsmark, leder for Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning. - Videkonsultasjoner ga god oppfølging i en utfordrende tid og ble til dels benyttet for å selektere pasientene best mulig til oppmøte for nødvendige medisinske prosedyrer.  

- Vi ser fra kurvene for andel videokonsultasjoner at disse følger pandemibølgen hvor vi har mange videokonsultasjoner ved stor smitte i samfunnet og lavere andel da smitten ble redusert. Dette er slik vi har ønsket at det skal være.

Oversikten er basert på at alle helseforetakene via en standard DIPS-rapport ukentlig melder inn alle antall konsultasjoner til Helse Sør-Øst.
 

Prosjekt Digital poliklinikk

- En grunn til at vi kom så raskt i gang med videokonsultasjoner var at vi sammen med Vibeke Dalberg i Avdeling for IKT og e-helse allerede var i gang med prosjektet Digital poliklinikk, sier Nina Østerås, forsker ved NKRR i Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning. Hun forsker blant annet på et digitalt prosjekt om medisinsk avstandsoppfølging av pasienter med revmatologisk sykdom, og ble umiddelbart omdisponert 12. mars for å tilrettelegge for videokonsultasjoner.

Denne tilretteleggingen skjedde i samarbeid med Vibeke Dalberg, Holly Ankjell og Mona Andresen fra Avdeling for IKT og e-helse.
- Vi hadde allerede valgt hvilket system vi ville benytte til videokonsultasjon, Confrere, men utbredelsen gikk raskere enn planlagt grunnet koronasituasjonen, sier Dalberg. – Denne løsningen krever sikker identifisering med BankID, og samtalene er kryptert og blir ikke lagret. Ingen av partene trenger å installere programvare, noe som senker terskelen for å benytte tilbudet for behandler og pasient. 

Digital hub?

Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning har gjennomført et kvalitetssikringsprosjekt med involvering av pasienter og ansatte for å få videokonsultasjoner inn i det normale behandlingsforløpet fra høsten av.  - Vi er nå i planleggingsfasen for en randomisert studie for digital hjemmeoppfølging, sier Bergsmark. 

Klinikkleder Kjetil Bergsmark berømmer de ansatte for fleksibilitet og endringsvilje i koronatiden.
 

Klinikkleder Kjetil Bergsmark berømmer de ansatte for fleksibilitet og endringsvilje i koronatiden.

Han håper det kan etableres en Digital hub på sykehuset. Ønsket er et tilrettelagt område med videorom der alt det tekniske fungerer med tanke på videooverføring, der bakgrunn, lyssetting og omgivelser er videovennlig og aktørene er godt trenet på å beherske denne konsultasjonsformen. I tillegg vil det være en læringsarena på tvers av klinikkene.

Klinikklederen er også svært glad for at videooverføring er tatt i bruk på LMS-kurs, slik at de kan nå mange flere enn om man kun har fysisk oppmøte.