HELSENORGE

Diakonhjemmet rangert som landets fjerde beste sykehus

Newsweek har for tredje år på rad kåret verdens beste sykehus. I følge rangeringen er det bare tre universitetssykehus som skårer høyere enn Diakonhjemmet sykehus i Norge.

Glassgangen, utenfra
Diakonhjemmet sykehus er rangert som det fjerde beste sykehuset i Norge

​5. mars er det amerikanske nyhetsmagasinet Newsweek viet til den årlige rangeringen av verdens beste sykehus (1). Magasinet samarbeider med analysebyrået Statista Inc. om rangeringen. Det er brukertilbakemeldinger, offentlige kvalitetsindikatorer og en spørreundersøkelse blant helseprofesjoner som gir poeng i rangeringen. 

Bak tre universitetssykehus

I Norge får disse universitetssykehusene flest poeng OUS (93,80), Haukland (88,53) og St. Olav (87,85). Diakonhjemmet kommer på en fjerdeplass med 83,62 poeng. På de neste plassene står Universitetssykehuset i Nord Norge, Stavanger universitetssykehus, Sørlandet sykehus/Arendal og Bærum sykehus. Til sammen 15 norske sykehus/sykehusavdelinger er oppført. (2)

Les listen over de deltagende sykehus fra Norge: Best Hospitals 2021 - Norway (newsweek.com).

- Vi jobber for kvalitet

- Dette er en boost i en travel hverdag og i en krevende pandemi. Målet vårt er ikke å stå på en liste over verdens beste sykehus og skåre høyt i amerikanske rangeringer. Vi jobber hver dag steinhardt for å behandle våre pasienter på en best mulig måte innenfor de rammene vi har. Men vi får likevel koste på oss et klapp på skulderen. Rangeringen er et tegn på at det er kvalitet over arbeidet vårt, sier administrerende direktør Anders Mohn Frafjord.

Verdens beste

Her er listen over det Newsweek rangerer som verdens 10 beste sykehus:

  1. Mayo Klinikken – Rochester/USA
  2. Clevandklinikken/USA
  3. Massachusetts sykehus/USA
  4. Toronto University Health Netword/Japan
  5. Johns Hopkins sykehus/USA
  6. Charité Universitätsmedizin Berlin/Tyskland
  7. Karolinsk Universitetssjukehus/Sverige
  8. Singapore sykehus/Singapore
  9. Center Hospitalier Universitaire Vaudois/Sveits
  10. Sheba medisinske senter/Israel

Legg merke til at Karolinska i Stockholm har fått en 7. plass. Neste skandinaviske sykehus over verdens 100 beste er Rigshospitalet i København på en 15. plass og Oslo universitetssykehus på en 28. plass.

Høyt rangert også internasjonalt

Diakonhjemmet sykehus er rangert som nummer 120 på listen over de 200 beste sykehusene i verden. (3). Etter de første 100 beste sykehusene internasjonalt er ikke sykehusene rangert. Til sammen har drøyt 2000 sykehus fra 25 land vært vurdert. I en fotnote suppleres det om Diakonhjemmet at sykehuset har svart på Statistas sykehusundersøkelse om at vi bruker pasientrapporterte utfallsmål (PROMS).

Metoden (4)

Analysebyrået Statista Inc vekter poeng etter brukernes tilbakemeldinger på Google (gir få poeng) og offentlig tilgjengelige kvalitetsindikatorer som omhandler pasientsikkerhet, hygiene og behandlingskvalitet. I tillegg har totalt 70 000 leger/annet helsepersonell og sykehusledere fra de deltagende landene svart på en spørreundersøkelse om hvilke sykehus de vil anbefale. Hvert sykehus i hvert land er rangert med egen poengsum. Bortsett fra for de 100 beste internasjonalt, kan disse bare sammenlignes mellom sykehus i samme land. Det skyldes at det er ulike kilder til pasienterfaring og medisinske KPI-er i hvert land. 

Ref:

1. Les hele saken i Newsweek

2. Best Hospitals in Norway 2021 (Newsweek)

3. World`s Best Hospitals 2021 – Top 200 Global (Newsweek)

4. Les metoderapporten