Digital behandling

Psykolog Espen Eugen Gustavsen har plutselig fått solid erfaring i bruk av digitale flater i behandling av unge som sliter.

Psykolog Espen Eugen Gustavsen sitter i stol og holder et nettbrett
Psykolog Espen Eugen Gustavsen

​For å unngå smitte og spredning av koronaviruset er det viktig at pasienter ikke oppsøker helsetjenestene fysisk dersom det ikke er nødvendig. Videokonsultasjon og andre digitale verktøy kan være gode alternativer til fysisk oppmøte.

- Det har vært en interessant og overraskende positiv erfaring å følge opp ungdommer med videosamtaler. For en del unge er videosamtaler å foretrekke siden de slipper reisevei og kan treffe oss på sin egen arena, forteller Gustavsen, som er enhetsleder ved ungdomsenheten, BUP Vest i Klinikk for psykisk helse og rus ved Diakonhjemmet Sykehus.

Åpner seg mer

Han forteller at noen av ungdommene tillater seg å være mer åpne, samt at de styrer samtalen mer ved for eksempel å vende telefonen eller iPaden bort, for å gi seg selv pauser.

- Særlig for ungdom som strever med å forlate hjemmet sitt av ulike årsaker, er det kjærkomment å kunne ha videokontakt ansikt til ansikt, og slik kunne jobbe sammen, for å bedre hverdagen deres hjemmefra. Noen har brukt anledningen til å vise frem hjemmet sitt, eller familien sin. Slik har vi kunnet komme tettere på og få en bedre forståelse av den faktiske hverdagen til ungdommene vi møter.

Men det er også noen ungdommer som ikke ønsker å benytte seg av videotilbudet.

- For de som ikke ønsker videokonsultasjon må vi få et tilstrekkelig inntrykk av hvordan de klarer seg i denne perioden og hvordan det er rundt dem. Da tilbyr vi samtaler over telefon, eller å møtes ute på trygg avstand og kunne gå en tur sammen. SMS benytter vi også.

Den største utfordringen, i følge Gustavsen, er at behandlerne mister noe informasjon de vanligvis får når behandler og pasient sitter overfor hverandre. Dette kan gjelde ungdommer som trenger et eget sted å fortelle om ting de er urolige for å snakke om hjemme, eller ungdommer som ikke snakker mye og trenger hjelp til å sette ord på det de heller forteller med kroppen sin, i form av hvordan de sitter, eller henvender seg til behandleren.

Tilbudet er helt avgjørende

Enheten til Gustavsen har opprettholdt ordinært tilbud og behandler øyeblikkelig hjelp og henvisninger fortløpende. Enheten har også kontakt med bydelene og med barnevernstjenesten og skolehelsetjenesten, for å sikre at samarbeidet der opprettholdes.  

- Det er svært viktig at vi fortsetter å holde kontakt på ulike måter og opprettholder behandlingstilbudet vårt til tross for den krevende situasjonen alle befinner seg i. Særlig gjelder dette de unge og familiene som vi enten vet befinner seg i en sårbar situasjon, eller der vi eller andre er bekymret for mulige eskalerende vansker.

Mer fleksibilitet og bedre rustet

Gustavsen opplever at endringene nå legger til rette for en større fleksibilitet i hvordan han kan møte barn og unge som enheten jobber med. Dette har de ansatte ønsket seg en god stund. Nå er de kommet i gang veldig raskt. Digitale flater erstatter ikke samtaler der ungdommer, barn og familier er til stede, men fungerer bra nå, for å holde kontakt og fortsette behandlingen.

- For noen av pasientene som ikke har fått til å møte oss på BUP Vest har det også vært et løft siden de lettere kan opprettholde ansikt-til-ansikt-kontakt med behandleren sin. I tillegg har vi som behandlere måttet tilpasse oss og utfordre noen grenser for oss selv, som nok har gjort oss bedre rustet til å møte barn og unge mer tilpasset deres hverdag og fungering. Dette kan vi ta med oss videre når vi etter hvert kommer tilbake til en mer normal hverdag.

Personvern og sensitiv informasjon

Tilbudet til Diakonhjemmet Sykehus ivaretar kravet til personvern og behandling av sensitiv informasjon.

- Det er ikke alltid de vi snakker med har tilgang til steder hjemme der de kan snakke fritt. Dette prøver vi da å legge til rette for som best vi kan. Både vi og barna, ungdommene og familiene kobler oss på ved bruk av BankID. Dette er en kompliserende faktor siden BankID er noe de færreste ungdommer har, hvilket betyr at de trenger en voksen for å koble seg på. Vi har hittil primært brukt mobil eller iPad. Nå har vi bestilt flere iPads til våre ansatte ettersom flere synes det er vanskelig å få tilstrekkelig inntrykk på en liten mobilskjerm.