Disputas på Medisinsk avdeling

Lege Linn Elisabeth Lillerud Fosshaug forsvarte den 25. oktober sin doktorgradsavhandling innen kardiologi. Dette er den syvende disputasen på Diakonhjemmet Sykehus i år.

Fosshaug står mellom sine to veiledere

Tittelen på Fosshaugs avhandling er: Adipose Tissue and Fatty Acids in Cardiovascular Disease. Oppgitt emne til hennes prøveforelesning var: Role of gut microbiota in obesity, type 2 diabetes and cardiovascular disease.  Hennes hovedveileder har vært seksjonsoverlege Erik Øie på Medisinsk avdeling, mens overlege Leif Erik Vinge på samme avdeling har vært biveileder.

En del av en større forskningsgruppe
Linn Fosshaug sin forskning er et avgrenset prosjekt, og utgår fra Diakonhjemmet Sykehus. Hun har samtidig vært tilknyttet Institutt for Indremedisinsk forskning på OUS Rikshospitalet, for å ha tilgang til laboratorium. Hennes veiledere Vinge og Øie har vært tilknyttet det samme instituttet i forbindelse med sitt forskningsarbeid tidligere. 

Fosshaug forsker innenfor fagområdet «Fettvev og fettsyrer i hjertesykdom». Hun har studert blant annet i hvilken grad ulike signalsubstanser fra fettvev og fettsyrer kan ha betydning for hjertesykdom, både i gunstig og ugunstig retning.

Kunngjøringen 

Linn Fosshaug har vært ansatt på Diakonhjemmet Sykehus siden 2009. Hun har de siste årene hatt forskerstilling og LIS-stilling 50/50, med forskningsmidler fra Helse Sør-Øst. Siden januar 2019 har hun vært i ren LIS-stilling. I november begynner hun på OUS, Ullevål for å gjøre ferdig sin spesialisering i kardiologi.

Dette er den syvende disputasen på Diakonhjemmet Sykehus i 2019. Sykehuset er det sykehuset i landet utenom universitetssykehusene som har hatt høyest forskningsaktivitet de siste årene.

På bildet: Linn Fosshaug omgitt av sin hovedveileder Erik Øie (til venstre) og biveileder Leif Erik Vinge, begge fra Diakonhjemmet Sykehus.