HELSENORGE
en guide for behandlere og rådgivere

Foreldreveiledning ved depresjon

Barn har behov for å bli informert, hørt og ivaretatt når psykisk lidelse eller somatisk sykdom rammer en i familien. En ny veileder gir råd om hvordan man kan gå frem.

Den nye veilederen "Foreldreveiledning ved depresjon - en guide for behandlere og rådgivere" beskriver hvordan du som behandler eller rådgive (Alle foto: Shutterstock)

​Det å snakke med foreldre om barnas situasjon er viktig når mor eller far er deprimert. Den nye veilederen  "Foreldreveiledning ved depresjon - en guide for behandlere og rådgivere" er forfattet av klinisk sosionom og familieterapeut Ellen Østberg og psykologspesialist Torkil Berge ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og beskriver hvordan du som behandler eller rådgiver kan snakke med foreldre som er deprimert om barnas situasjon. 

Intervensjonene i veilederen integreres i din vanlige behandling eller rådgivning. Samtalene er med den deprimerte alene eller med begge foreldre, og eventuelt med barna. Hva du gjør, vil selvsagt være avhengig av hvilken type helse- og sosialtjeneste du gir og hvilke tidsrammer du har. Rådene er også aktuelle for samtaler med foreldre med andre former for psykiske lidelser, for eksempel bipolar lidelse. 

Nyttig for mange

Veilederen er rettet mot alle som møter foreldre som er deprimert, enten de jobber i spesialisthelsetjenestene, barnevern, familievern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, allmennlegepraksis, Rask psykisk helsehjelp eller i andre helse- og sosialtjenester. Den vil også kunne være nyttig lesning for studenter. Veilederen er tilgjengelig via lenkene under: