HELSENORGE

Først i landet med psykosepraktikum

Disse fire psykologstudentene skal behandle egne psykosepasienter det neste året. – Veldig spennende og ekstremt nyttig. Vi er takknemlige for tilliten og oppfølgingen, sier de.

Fire psykologistudenter utenfor inngangen til poliklinikken på Vinderen
Fra venstre Ida Marie Fagerhøi, André C. Sahl, Katarina Olivia Schjøtt-Pedersen og Richard Stanko er de første psykologstudentene som får praksis på psykosepasienter og deres familier. – Vi er glade for dette tilbudet, sier Ida Marie Fagerhøy.

​Diakonhjemmet sykehus er først i landet med psykosepraktikum. Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo har inngått et samarbeid med Spesialisert poliklinikk i Voksenpsykiatrisk avdeling om det som i første omgang er en pilot for internpraksis innen psykosebehandling for fire studenter i profesjonsstudiet i psykologi.

- Det har lenge vært et ønske om å utvide opplæringstilbudet for våre profesjonsstudenter innen psykosebehandling. Psykologer har en sentral rolle i utredning og behandling av psykosepasienter. Det er derfor viktig at de får god kompetanse på dette feltet allerede i sin grunnutdanning, sier Anne-Kari Torgalsbøen, professor og spesialist i klinisk psykologi. Hun har i lengre tid arbeidet aktivt for å få dette tilbudet opprettet.

Frivillig deltakelse
Studentene startet praksisen nå i februar, og målgruppe er pasienter med førstegangspsykose og deres familier. Før oppstart har to pasienter og deres familier, etter grundig muntlig informasjon, underskrevet et samtykkeskjema om frivillig deltakelse i opplegget.

Omfattende veiledning
Studentene har gjennomgått alle rutiner med taushetsplikt, innføringsseminar om sykehuset, avdelingen, journalhold, organisering og så videre. Underveis i praksisperioden skal studentene følges tett opp og får veiledning av professorene Torgalsbøen og Merete Glenne Øie som begge er tilknyttet Klinisk fagavdeling ved Psykologisk Institutt. I avdelingen har psykologspesialistene Morten Skiaker og Line Lundbo hovedansvar for opplegg og ytterligere veiledning. De er ansatt som universitetslektorer i deltidsstillinger med ansvar for klinikken fra sykehusets side.

Styrke behandlingstilbudet
– Det er veldig inspirerende å være med i dette nybrottsarbeidet og bidra til å styrke psykosearbeidet i utdanningen av fremtidige psykologer. Et av målene med samarbeidet mellom poliklinikken og universitetet er å styrke kvaliteten på tilbudet for pasient og familie både med hensyn til utredning og hjelpetiltak. De aktuelle pasientene og deres familier vil få ekstra oppfølging med flere ressurser. Tilbudet kan om ønskelig vare i opptil ett år. Dersom det er behov for lengre oppfølging, vil man kunne få det på vanlig måte ved poliklinikken, forklarer Skiaker.

Flere praktikanter
Voksenpsykiatrisk avdeling tar hvert år imot totalt 30 psykologstudenter i hovedpraksis (6 måneder) eller forpraksis (fem dager).

Psykologisk Institutt ved UIO er det eneste universitetet i Norge som har etablert en egen psykoseklinikk. I tillegg til Klinikk for psykosebehandling er det fire andre klinikker for internpraktikumstudentene: Klinikk for barne- og familieterapi, Klinikk for dynamisk terapi, Klinikk for integrativ psykoterapi og Klinikk for nevropsykologi. Dersom det nye psykosepraktikum/Klinikk for psykosebehandling blir positivt evaluert, vil det åpnes for at flere studenter kan få dette tilbudet som del av sin videregående opplæring i behandling.