Først ute med modernisert pasientjournalsystem

Diakonhjemmet er det første sykehuset i landet som innfører det nye elektroniske pasientjournalsystemtet DIPS Arena.  

TRe hvitkledde ansatte ser og peker på en dataskjerm

DIPS Arena er neste generasjons elektroniske pasientjournalsystem. Det er stor interesse for systemet fra sykehus i hele landet og det ventes utålmodig på et forbedret verktøy for elektronisk pasientjournal. 

Foregangssykehus
Diakonhjemmet Sykehus er pilotsykehus på DIPS Arena med de fordeler og ulemper det medfører. Sykehuset blir først med systemet og dermed et foregangssykehus. Fordelen for sykehuset er at vi får være med på å påvirke morgendagens løsning, til nytte for hele sykehus-Norge.  Ulempen er behov for mer feilrettinger og tilpasninger underveis i implementeringen enn det senere sykehus vil oppleve.

Påvirke utviklingen
DIPS AS valgte Diakonhjemmet Sykehus som pilotsykehus fordi sykehuset har et helhetlig og bredt helsetilbud, erfarne ansatte med høy DIPS-kompetanse, rask omstillingsevne og er en oversiktlig organisasjon. Sykehuset meldte sin interesse som samarbeidspartner fordi vi trengte å oppgradere våre journalsystemer og ønsket å påvirke utviklingen av dette viktige arbeidsverktøyet.

Implementering av DIPS Arena er delt i fire delprosjekter som alle ledes av erfarne ressurser. I tillegg er styringsgruppen for prosjektet tett på, og består av toppledelsen ved Diakonhjemmet Sykehus og i DIPS AS.

DIPS-ansatte og sykehusansatte

I løpet av overgangen til DIPS Arena er DIPS-ansatte og sykehusansatte blitt en godt sammensveiset og godt synlig gjeng på sykehuset.

Omfattende opplæring
Psykisk helsevern har deltatt med 11 instruktører i opplæringen av sluttbrukere. De lærte opp mer enn 300 sluttbrukere. I somatikk fikk hele 41 instruktører grundig opplæring i Arena og gjennomførte sluttbrukeropplæring for over 1000 brukere av DIPS Arena. Vi har derfor i dag 52 superbrukere som får informasjon fra prosjektet og som vil få invitasjoner til møter i tiden fremover for å kunne formidle ønsker og problemstillinger til prosjektet.

Milepæler:

  • Tekniske forberedelser og testing: Sommeren 2018 ble tekniske miljøer etablert og testing påbegynt av sykehusets DIPS-forvaltere Oppsett av løsning og test har pågått gjennom hele prosjektperioden.
  • Opplæring psykisk helsevern: Fra midten av oktober til midten av november ble alle DIPS-brukere innen psykisk helsevern lært opp.
  • Oppstart psykisk helsevern: DIPS Arena innført i november 2018 for alle avdelingene i psykisk helsevern med vedtaksmodul i tillegg til basisfunksjonalitet.
  • Opplæring somatikk:  Februar - mars 2019.
  • Oppstart somatikk: DIPS Arena innført for somatikk i mars 2019 med operasjonsmodul, intensivmodul og PLO i tillegg til basisfunksjonalitet.,
  • Test og opplæring Behandlingsplan: Arbeidsgruppen for Behandlingsplan har jobbet parallelt med Arena-prosjektet siden høsten 2018. Testing har pågått hele perioden og sykehuset har mottatt mange feil-rettinger. Opplæringen ble gjennomført i mai 2019
  • Oppstart Behandlingsplan: Mai 2019.