Første som får vaksinen

Tirsdag 12. januar mottok sykehuset 480 vaksinedoser beregnet på kritisk helsepersonell. 240 ansatte skal i første omgang vaksineres, ansatte på intensivenhet og akuttmottak var de aller første.

Sykepleier Ellisiv Lundgren får sprøyte i overarmen av sykepleier Vivian Nilssen

Sykepleier Ellisiv Lundgren på intensivenheten fikk den første vaksinen på sykehuset, hun behandlet covid-pasienter senest dagen i forveien.

Sykehusets klinikkledere har vurdert hvilke grupper som skal prioriteres i denne første puljen.
- Vi følger i hovedsak Folkehelseinstituttets og Helse Sør-Østs føringer, sier fagdirektør Torkil Clementsen. - Disse er blant annet opprettholdelse av kritiske funksjoner og kompetanse som er krevende å erstatte dersom ansatte må i karantene Til sammen utgjør dette 263 ansatte på Diakonhjemmet, noen flere enn sykehuset får doser til i første omgang. Vaksineringen foregår så langt beholdningen rekker og fortsetter så snart sykehuset får ny forsyning.

- Vi har mottatt et begrenset antall i forhold til hvor mange som jobber på sykehuset, sier fagdirektøren, og legger til at de foreløpig ikke vet når spesialisthelsetjenesten i Norge får nye forsyninger.

Både fagdirektør og smittevernansvarlige presiserer at selv om vaksineringen er i gang, er det fortsatt viktig at alle smitteverntiltak opprettholdes som tidligere og etterleves av ansatte, pasienter og besøkende.

FHI: Koronavaksine - informasjon til befolkningen