HELSENORGE

Guro Løvik Goll har mottatt strategiske forskningsmidler for Nor-vaC-studien

Helse Sør-Øst har delt ut strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus for 2022 til syv prosjekt. Overlege Guro Løvik Goll ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning Diakonhjemmet sykehus er en av mottakerne. Hun tildeles totalt 1,8 millioner til Nor-vaC-studien.

Portrettbilde Guro Løvik Goll
Guro Løvik Goll      Foto: Nicolas Tourrenc

Dette er driftsmidler som fordeles over tre år, det vil si 600 000 hvert år fra januar 2022. Alle prosjektene som mottar midler fra Helse Sør-Øst i år er flerårige og har et samlet tildelingsløp for prosjektperioden på 22 millioner. 

Nor-vaC-studien* ønsker å avklare om det vanlige vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19 gir tilstrekkelig beskyttelse hos personer som bruker immundempende legemidler. Det er også av stor betydning å få vite hvor lenge vaksinen beskytter, og om personer som bruker immundempende medisiner trenger flere vaksine-doser etter en stund, for å opprettholde god beskyttelse mot viruset.

Gjennom studien blir det tatt blodprøver av deltagerne etter de har tatt to vaksiner, og etter 3. vaksine. De skal videre følges opp over fem år for å se hvor lenge effekt av vaksinen vedvarer.

Guro Løvik Goll er prosjektleder, i nært samarbeid med Silje Syvertsen, Anne Therese Tveter, Sella Provan og Ingrid Jyssum. Prosjektet har på ulike måter involvert mange fra Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning.

Løvik Goll vektlegger betydningen av god hjelp både fra Avdeling for medisinsk biokjemi og fra kontortjenesten. - Drahjelp fra Avdeling for medisinsk biokjemi i startfasen var avgjørende for å komme så raskt i gang som vi gjorde, og vi får fortsatt mye hjelp derfra. 

Studien utføres i samarbeid med Immunologisk avdeling OUS, Ahus og FHI. De første studieresultatene er allerede tatt i bruk som noe av grunnlaget for nasjonale vaksinasjonsanbefalinger fra FHI.

Du kan lese mer om studien her på våre hjemmesider:

Les om Nor-vaC-studien her - Diakonhjemmet Sykehus

125 pasienter med leddgikt får tredje vaksinedose - Diakonhjemmet Sykehus

Disse får tredje vaksinedose - Diakonhjemmet Sykehus

​Les mer om tildelingen på Helse Sør-Øst sine sider her:

Strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

 

*A Norwegian study of vaccine responses to COVID-19 vaccines in patients using immunosuppressive medication.