HELSENORGE

Helseministeren ringte inn «pasientens helsetjeneste» på Diakonhjemmet

- Det siste du trenger når du er alvorlig syk og godt opp i årene er å bli fraktet rundt fra sted til sted. Det har dere forstått her på Diakonhjemmet.

- Her har dere tatt signalene om pasientens helsetjeneste og «en dør inn» på alvor, sa helseminister Bent Høie under åpningen av Alderspsykiatrisk avdeling. Her mellom direktørene Tone Ikdahl fra Lovisenberg og Anders Mohn Frafjord fra Diakonhjemmet.

​Det sa helseminister Bent Høie da han åpnet Alderspsykiatrisk avdeling inne i det somatiske sykehuset. Han skrøt av at sykehuset legger opp til at pasientene i minst mulig grad må reise rundt og at de får mest mulig hjelp der de bor. – Her har dere også samlet den faglige ekspertisen rundt pasienten i stedet for at pasienten må tilpasse seg ulike avdelinger.

- Ja, dette er pasientens sykehus, bekreftet Liv Hopen, nestleder i sykehusets brukerutvalg. Hun berømmet hvordan hver enkelt pasient møtes med respekt i Alderspsykiatrisk avdeling og at ansatte hele tiden anstrenger seg for å tenke nytt og behandle pasientene best mulig der de er.

 

Helseministeren mellom leder og nestleder i sykehusets brukerutvalg, Hilde Sofie Hamre og Liv Hopen.

- Nå har vi «en dør inn» til sammenhengende tjenester for somatikk og psykisk helse. Dette skaper trygghet både for pasienter og ansatte, sa klinikkleder for Anestesi og kirurgi, Magne Flatlandsmo under åpningen i solskinnet på den romslige terrassen til avdelingen. Til stede var både Helse Sør-Øst, Lovisenberg, samarbeidende bydeler, Brukerutvalget, Diakonhjemmet stiftelse, Kompetansesenter for aldring og helse og avdelingens ansatte.  

Flest får behandling hjemme

Alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus har ansvar for eldre pasienter i til sammen seks bydeler i Diakonhjemmets og Lovisenbergs sektor. Selve døgnposten har bare 12 senger. Avdelingen jobber nemlig først og fremst ambulant og poliklinisk. Målet er at færrest mulig av så hardt rammede mennesker skal trekkes ut av sine vante omgivelser. Så sant det er mulig skal de møte sine behandlere og hjelpere hjemme eller på det sykehjemmet de bor. Avdelingen har allerede flere års erfaring med å organisere tjenestene fleksibelt rundt pasienten og på tvers av helsetjenestenivåene.

Ekspertene samlet på ett sted

Tidligere lå Alderspsykiatrisk avdeling på Tåsen. Da måtte enten pasientene eller behandlerne fraktes mellom avdelingen og sykehuset på Steinerud når de hadde somatiske problemstillinger.

Nå ligger avdelingen vegg-i-vegg med akuttmottak og intensivavdeling, medisinsk og geriatrisk kompetanse og radiologi og laboratoriet. Siden avdelingen flyttet inn i hoveddelen av sykehuset på forsommeren har flere pasienter med komplekse og parallelle problemstillinger innen psykiatri og somatikk allerede vært behandlet mer effektivt og helhetlig enn tidligere.

- Nærheten skaper trygghet for at alle ekspertgrupper er lett tilgjengelig og kan diskutere utfordringer umiddelbart og ved pasientens seng, forklarte avdelingsleder Torfinn Lødøen Gaarden.

Innovative løsninger

Pasientbehandlingen overfor denne sårbare pasientgruppen er persontilpasset også ved at alle pasienter gjennomgår en nøye psykofarmakologisk utredning. Det innebærer at sykehusets Senter for psykofarmakologi analyserer pasientenes enzym- og reseptorprofiler. Slik sikres det at et ofte omfattende medisinbehov er nøye vurdert, riktig dosert, faktisk virkningsfullt for den enkelte og med færrest mulig bivirkninger.

Innenfor veggene i sykehusets moderniserte eldste bygning, er det nå gulvvarme og balansert ventilasjon individuelt styrt for hvert rom. Her prøves det også ut, for første gang i en hel alderspsykiatrisk sykehusavdeling, terapeutisk belysning. Lyset skifter farge og styrke automatisk for at pasientene skal hjelpes til en naturlig døgnrytme. Det bidrar til energi og ro for både pasienter og personale avhengig av tidspunkt på døgnet.

 

Lovisenbergdirektør Tone Ikdahl, helseminister Bent Høie, avdelingsdirektør psykisk helse og rusbehandling i Helse Sør-Øst, Cecilie Skule og direktør Anders Mohn Frafjord på Diakonhjemmet sykehus.

 

- Her kombinerer vi det gamle byggets romslighet og vide utsyn mot parken samtidig som vi har et moderne byggs teknologi og komfort, forklarte avdelingsleder Torfinn Lødøen Gaarden helseminister Bent Høie.

 

Alderspsykiatrisk avdeling har flyttet inn i sykehusets eldste bygning, fra 1900.