HELSENORGE

Helseministeren ville lære om pakkeforløp

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte den 25. juni Klinikk for psykisk helsevern og rus på Vinderen. Han ville høre om sykehusets erfaringer med innføring av pakkeforløp, i anledning publisering av de første nasjonale tallene om pakkeforløpene.

Mette Garvoll og Bent Høie poserer på trappen utenfor poliklinikken på Vinderen

Høies ankomst, sammen med statssekretær Anne Grethe Erlandsen, var som for alle andre besøkende, han ble møtt både med spørsmål om reisehistorikk og pålagt spritvasking.

Pakkeforløp og halvdagsutredning

 Klinikkleder Mette Garvoll ledet møtet den lille timen det varte, der psykologer, leger og erfaringskonsulent gjennomgikk statusen for pakkeforløpene ved Diakonhjemmet.  Hva er våre resultat, hva har vi lykkes med? Hvordan jobber vi systematisk med et bedre tilbud til barn og unge? Hun presenterte både BUP Vest sitt skoleprosjekt og satsningen deres på individuell jobbstøtte (IPS).

Avdelingsleder Kim Karlsen presenterte hvordan klinikken arbeider med halvdagsutredning av pasienter, som er en modell for gjennomføring av basisutredning i pakkeforløpet. Dette innebærer at et tverrfaglig team gjennomgår alle elementene i basisutredningen og foretar en klinisk beslutning i løpet av en halv dag, tre timer, sammen med pasienten. Pasienten får dermed avklart sitt sin tilstand og videre behov ved ett oppmøte, fremfor å møte til tre til seks timer utredningstimer over flere uker. Denne modellen sikrer bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner, medikamentvurderinger, sosialfaglige behov, samt en strukturert og kvalitetssikret utredning av psykisk helse og rusmiddelbruk for alle pasientene.

Helseministeren fikk med seg tydelige spørsmål og utfordringer fra behandlerne, knyttet til finansiering, dokumentasjon og rapportering og ønske om øremerkede midler.

Både minister og statssekretær hadde spørsmål og kommentarer i etterkant, før Høie ble intervjuet av TV2, som fulgte hele seansen på Vinderen.

regjeringen.no:

Helsedirektoratet: