HELSENORGE

Hør EHin-pod om innovasjoner ved sykehuset

Nysgjerrig på hva vi forbinder med Tango og Komp Pro på sykehuset? Det handler ikke om musikk og komposisjoner, men om viktige innovasjoner til pasientens beste.

EHin har spilt inn pod fra Diakonhjemmet sykehus hvor noen av sykehusets innovatører forteller om viktige lokale innovasjoner.

- Hos oss definerer vi innovasjoner som nytt, nyttig og nyttiggjort. Jeg er stolt over at vi, som et mindre og ideelt sykehus, har mange kreative og fremoverlente ansatte som jobber for å utvikle og innføre nye løsninger for at tjenestene vi tilbyr skal bli best mulig, sier administrerende direktør Anders Mohn Frafjord i poden.

Avstandsoppfølging for kronikere

Forsker og fysioterapeut Nina Østerås fra Nasjonalt kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering forteller om fleksibel og trygg avstandsoppfølging for kronikere, det såkalte Tango-prosjektet. Sykehuset var først i landet med å finne løsning for trygg overføring av helseopplysninger fra pasient til sykehus. Pasienter sender nå inn opplysninger om formen sin direkte via BankID, og sykehuset kan følge opp pasientene når de faktisk har behov for det i stedet for å innkalle til rutinemessige kontroller.

Avstandsoppfølging i akuttmottaket

Akuttmottaket på sykehuset er også først ute i spesialisthelsetjenesten med avstandsoppfølging med KOMP Pro/No Isolation. Dette er en innovasjon som direkte følge av pandemien.

- Travle ansatte i Akuttmottaket opplevde det som problematisk hvor mye tid det tar å kle av og på seg fullt smitteutstyr hver gang beskjeder skulle gis til pasienter på isolatrommene, forteller avdelingsleder Tord Kjesbu i poden. Komp Pro/No isolation er toveis videokommunikasjon som nå bidrar til økt pasientsikkerhet, tettere oppfølging, mindre isolasjon og mindre bruk av tid og smittevernsutstyr for sykepleiere/leger.

Hør podcasten:
Diakonhjemmet - nøkkelen til innovasjon er å dele den

Les mer om innovasjoner på Diakonhjemmet sykehus på:
Forskning & innovasjon - Diakonhjemmet Sykehus

EHin er en møteplass der næringslivet og de som utvikler tekniske løsninger innen e-hele kan lære av de som jobber i helsesektoren og det offentlige, og vice versa. Les mer på:
www.ehin.no