Influensasesongen er i gang

Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU anbefaler at minst 75 prosent av dem som har kontakt med pasienter er vaksinert mot influensa. Dette er også målet i Norge, og på Diakonhjemmet Sykehus.

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Dette er hovedsaklig de som er 65 år eller eldre, er gravide eller har en kronisk sykdom. Det er bivirkningene av influensa vi er redde for, som blant annet kan føre til lungebetennelse, forverring av kroniske sykdommer og i verste fall død. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av influensasykdom.

Helsepersonell som har pasientkontakt er i stor grad utsatt for smitte. Dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter, også uten selv å være syke.

75 prosent
Diakonhjemmet Sykehus ble «best i klassen» i Oslo på influensavaksinering av egne ansatte i 2018/-19, med 75 prosent vaksinerte.  Målet er det samme i år.

Sykehusets bedriftsthelsetjeneste tilbyr gratis vaksine til alle ansatte på sykehuset, og oppfordrer særlig de som har pasientkontakt til å vaksinere seg.

Se helsenorge.no: Influensa 
Se helsenorge.no: Influensavaksine