Informasjon om koronavirus

Sist oppdatert 27. mars kl. 12.30. Diakonhjemmet Sykehus stoppet planlagt kirurgi fra fredag 13. mars og har redusert poliklinisk aktivitet fra mandag 16. mars. Øyeblikkelig hjelp blir ivaretatt som tidligere.

Foto: Alissa Eckert
 

Polikliniske konsultasjoner som vurderes av vårt helsepersonell til å kunne utsettes, vil bli utsatt inntil videre. Pasienter som har avtale med sykehuset fremover vil få ny time så snart det lar seg gjøre. Dette gjøres for å frigjøre arealer og personellressurser for pasienter  med behov for innleggelse på grunn av koronaviruset, og for å redusere smitteeksponeringen for pasienter og ansatte.

For pasienter

Alle pasienter som kommer til sykehuset vil bli stilt følgende spørsmål:

  • Har du oppholdt deg utenom Norge de siste 14 dagene?
  • Har du hatt nærkontakt (mindre enn 2 meter i 15 minutter) med bekreftet koronavirussmittet person?
  • Har du feber, hoste eller er tungpusten?

Ved positiv svar på et eller flere spørsmål: Bli hjemme.

Er du redd du er smittet med korona, kan du ringe Oslo kommunes koronatelefon: 21 80 21 82. Les mer via lenkene under:

Har du symptomer på koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI):

Er du usikker på om når du skal holde deg hjemme? Se Fokehelseinstituttets flytskjema for befolkningen og for ansatte i helsesektoren

Støttetelefon for sykehusets pasienter og pårørende

Sykehuset har opprettet en støttetelefon for pasienter og pårørende: 22 45 15 44. Dette nummeret kan du ringe med bekymringer og spørsmål om hvordan du skal håndtere situasjonen best mulig. Du får snakke med en person som er vant til å snakke med pasienter og pårørende som strever med situasjonen. Disse vil ikke kunne svare på medisinske spørsmål eller konkrete spørsmål knyttet til behandling. Telefonen er betjent kl. 7-20 hverdager og kl. 10-20 lørdag og søndag. Sykehuset har også utarbeidet råd for stressreduserende tiltak for deg som er i karantene eller isolasjon. Rådene finner du via lenken under: 

Stressreduserende tiltak for deg som er i karantene eller isolasjon

Via lenken under finner du som er i karantene eller isolasjon forslag til stressreduserende tiltak:

Kurs- og gruppetilbud er innstilt

Alle våre kurs- og gruppetilbud til pasienter og pårørende  er innstil inntil videre.

For pårørende og besøkende (besøksforbud)

For å unngå koronasmitte på sykehuset er det innført besøksforbud. Kun pasienter som trenger ledsager kan ha pårørende med inn på sykehuset under oppholdet. Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene og ansatte. Ved spesielle behov må besøkende avklare med aktuell enhet om besøk kan gjennomføres.

For ansatte og studenter

Gul beredskap
Diakonhjemmet Sykehus er i gul beredskap. Dette innebærer at beredskapsledelse er etablert, det innføres begrenset mobilisering av ekstra ressurser og at det åpnes for omdisponering av arealer, pasienter og personell.

Ansatte må framover være tilgjengelige og i nærheten på fritiden. Det kan bli behov for å innkalle ekstra mannskap på kort varsel og til andre oppgaver enn man normalt jobber med. Mer informasjon om dette kommer.

Sentral beredskapsledelse har vært på plass lenge, den består av alle klinikkledere, stabsledere og beredskapsrådgiver.

Testing av ansatte  
Det er etablert poliklinikk for testing av ansatte for korona. Testkriteriet er luftveisinfeksjon, som hoste, feber og/eller tungpustenhet eller sår hals (sår hals alene er indikasjon). Personer uten symptomer skal ikke testes.

Vurdering om testing gjøres i samråd med leder og smittevernansvarlige, tlf. 2245 4500 eller 2245 4812.

Leder melder om behov for testing med navn og telefonnr på den som skal testes til BHT: testpoliklinikken@diakonsyk.no. BHT kontakter den som skal testes på telefon for å avtale tid.

Testen gjennomføres utenfor inngangen til det gamle akuttmottaket:
BHT kommer ut, ingen skal inn.

Er du usikker på om når du skal holde deg hjemme?
Se Fokehelseinstituttets flytskjema for befolkningen og for ansatte i helsesektoren

Kontakttelefon
Det er opprettet en "koronatelefon" med telefonnummer 22 45 45 00.
Den er bemannet av helsepersonell i følgende tidsrom:
- Mandag – freda 07.00 – 20.00
- Lørdag – søndag 10.00 – 20.00 

Psykososialt støtteteam
HR-avdelingen har etablert et psykososialt støtteteam for ansatte. Telefonen er åpen alle dager mellom kl. 8-22.30, og er betjent av Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken på dagtid og Preste- og diakonitjenesten på kveldstid. Tlf nr: 22 45 15 47.

Reiseregler
Fra tirsdag 17. mars skal alle som har vært i land utenom Norge i karantene i 14 dager, selv om man ikke har symptomer. 

Les mer:
Les mer via lenkene under:
Smittesituasjonen på sykehuset per 27.03.2020 kl. 12.30

  • 12 pasienter med påvist covid 19 (2 på intensiv)
  • 8 pasienter isolert med mistanke om covid 19 i påvente av prøvesvar
  • 135 ansatte i karantene

Om beredskapsnivåer ved Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Disse er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner:

  • Grønn beredskap: Beredskapsledelse etableres, enkelte funksjoner kan forsterkes.
  • Gul beredskap: Beredskapsledelse etableres, begrenset mobilisering av ekstra ressurser.
  • Rød beredskap: Beredskapsledelse etableres, mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

Informasjon til pasienter med inflammatorisk revmatisk leddsykdom

Diakonhjemmet Sykehus har landets fremst eksperter på behandling av inflammatorisk revmatisk leddsykdom. Nå har de samlet kunnskapen om koronaviruset og gir råd om hvordan pasienter med inflammatoriske leddsykdommer skal forholde seg i den krevende tiden vi er inne i.

Hovedkonklusjonen til sykehusets fagmiljø er at det per i dag ikke finnes kunnskap som tilsier at pasienter skal stoppe eller trappe ned antirevmatisk behandling (immunsupprimerende behandling). Våre eksperter har tatt for seg en rekke problemstillinger og via lenkene under finner du alle deres råd. 


Informasjon om koronaviruset for fremmedspråklige

English

Urdu

Punjabi

Rumensk

Somali


Click here to see all available language versions