Kompetanseprogram for kontorfagtjenesten

30 ansatte ved Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg diakonale sykehus har avsluttet det andre året med utdanningsprogram for kontorfaglige ansatte. Høgskolen VID har det faglige ansvaret. 

LEder og to deltakere utenfor VID sine lokaler
Karen Waage fra HR-avdelingen og helsesekretærene Elisabeth Rønning Kvam Haugom og May Amekrane fra hhv Medisinsk og Kirurgisk avdeling er glad for samarbeidet med VID om kompetanseprogrammet for kontorfagtjenesten.

​Studiet gir totalt 30 studiepoeng på bachelornivå. Ansatte på både Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet har deltatt, til sammen 30 ansatte.

Undervisning og hjemmeoppgaver
Til sammen 23 kontorfaglige ansatte ved Diakonhjemmet gjennomførte det første studieåret, de startet høsten 2015. 14 av disse har nå tatt det andre året, og oppnådd til sammen 30 studiepoeng. Målet med det første året var å få en grunnleggende kjennskap til spesialisthelsetjenesten og sykehusets rolle innenfor den, en teoretisk og praktisk forståelse av kommunikasjon, relevant lovverk, kvalitetssikring og etikk. Det andre studieåret har bestått av delemnene brukermedvirkning, voksenpedagogikk, organisasjonsteori, relevant lovverk, kvalitetsarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid.

Det har vært undervisning i tolv dager hvert studieår. Studentene har hatt hjemmeoppgave og hjemmeeksamen, der de nå siste året har skrevet om å planlegge og gjennomføre en opplæringssituasjon, om prosjekt- og kvalitetsarbeid og om organisasjon og organisasjonskultur.

- Lærerikt og spennende
Tilbakemeldinger fra deltakerne er positive. Flere fremhever at de har fått mer kunnskap om sykehusets drift, bedre forståelse for sin egen rolle, kompetanse og funksjon og at de er blitt mer bevisste, modigere og  tryggere på å ta på seg nye oppgaver og ta del i diskusjoner rundt sykehusets drift og organisering.
- Dette har alt i alt vært veldig lærerrikt, nyttig, spennende og interessant, sier to av deltakerne, Elisabeth Rønning Kvam Haugom og May Amekrane.

Karen Waage i HR-avdelingen regner med at kontorpersonalets engasjement blir viktige bidrag i sykehuset fremover.