HELSENORGE

Kreftforeningen tilbyr følgetjeneste

Kreftpasienter knyttet til sykehuset kan få følge av kvalifiserte frivillige til alle sine kreftrelaterte avtaler, ikke bare til og fra sykehuset. Særlig eldre og enslige vil ha nytte og glede av dette tilbudet.

​Tilbud om følge har eksistert i et år, men er foreløpig ikke så godt kjent. Derfor inviterte Kreftforeningen nylig involverte aktører fra sykehuset og bydelene til informasjonsmøte.      

I mars 2020 åpnet Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet, og sykehuset har i dag et fullverdig tilbud for medikamentell behandling ved de vanlige kreftformene. Til sammen er 250 onkologiske pasienter og hematologiske pasienter tilknyttet senteret. Gjennomsnittlig får 60 pasienter infusjonsbehandling i uken.

Trygg transport og følge

- Tilbudet om følge er ikke bare en transporttjeneste, understreker rådgiver i Kreftforeningen, Lind Gustafsdottir. – Den frivillige henter, kjører, venter og kjører pasienten hjem igjen og skal bidra til å skape trygghet for de kreftpasientene som ikke har pårørende eller ressurser til å komme seg frem og tilbake til behandling og avtaler selv.

Hun understreker at følgetjeneste tilbyr pasienter følge enten de skal til og fra avtaler og aktiviteter på sykehuset, til fastlegen eller annen aktivitet i bydelen knyttet til kreftsykdommen, for eksempel hente medisiner og utstyr på apoteket.

Den frivillige er godt skolert, både innen psykososiale forhold og smittevern.

Nyby

Appen Nyby er et verktøy som formidler kontakt mellom de som trenger hjelp og de som er frivillige. Denne bruker Diakonhjemmet sykehus i alt sitt frivillighetsarbeid. Appen lastes ned på mobiltelefonen av pasienten og den frivillige. Pasienten melder der ifra om sitt behov senest tre virkedager før avtalen, og en av de frivillige kontakter vedkommende for å avtale nærmere.

Det tilstrebes mest mulig kontinuitet, slik at pasient og frivillig gjerne kan avtale videre møter uten å gå via Nyby.

Pasienter som ikke er fortrolige med digitale applikasjoner, kan få hjelp av personalet på Diakonhjemmet eller ringe Kreftforeningen slik at de kan bestille følge for en.

For alle, men særlig for de mest sårbare

Å få kreft er krevende for alle, og aller mest for de eldre og enslige. Og særlig i koronatider.

- Vi vet hvor utfordrende det er for en del pasienter å komme seg frem og tilbake til behandling, sier kreftsykepleier Åse Marit Tveiten. Hun og kollegene vil gjerne bidra til å gjøre dette tilbudet mer kjent for de aktuelle pasienter hun treffer på Senter for kreftbehandling. – Mange av våre pasienter trenger langtidsplanlegging og trygghet, her kan vi bidra til å kople sammen de som trenger det med de frivillige, sier hun.

Ønsker du å bli frivillig?

De som ønsker å være med som frivillig i følgetjenesten kan ta kontakt med  Bli frivillig i Kreftforeningens følgetjeneste - Kreftforeningen

Man bruker enten egen bil eller en leiebil som Kreftforeningens disponerer. Alle kostnader i forbindelse med henting og kjøring dekkes av Kreftforeningen.

Se mer om følgetjenesten på Kreftforeningens sider Kreftforeningens følgetjeneste - Kreftforeningen