HELSENORGE

Kritikk mot sykehuset i sosiale medier

Sykehuset har den siste tiden blitt utsatt for kritikk fra flere private instagram- og facebook-kontoer. Saken omhandler behandlingen av en pasient på sykehuset med påstander om rasisme og grove faktafeil.


​Sykehuset har politianmeldt saken fordi vi mener skjult avlytting og uriktige påstander ikke kan bli stående uimotsagt. Vårt samfunn er bygget på gjensidig tillit til og toleranse for hverandre som er verdier vi setter høyt. Når disse verdiene blir krenket brytes vår samfunnskontrakt.

Sykehuset jobber for å slette innholdet i poster som er truende eller trakasserende. Sykehuset aksepterer ikke og tar sterk avstand fra trakassering og truende atferd overfor ansatte i sosiale medier.

Sykehuset stiller seg ikke bak rasistiske kommentarer/uttalelser på sosiale medier. Vårt sykehus jobber for mangfold, integrering og likeverdige helsetjenester.

 Sykehuset oppfordrer pårørende til å klage når de ikke er fornøyde med behandlingen de eller pasienten har fått hos oss. Det kan skje direkte til sykehuset eller via Statsforvalteren. Sykehuset ønsker også at dialog med pasienter og pårørende skal skje i egnede fora og kanaler. Sykehuset oppfatter ikke at Instagram er en slik kanal og har derfor ikke kommentert innleggene der.