Lanserte bok om klinisk helsepsykologi

Torsdag 13. juni ble boken «Håndbok i klinisk helsepsykologi. For deg som behandler pasienter med somatisk sykdom og skade» lansert. 

Forsiden av boken,

Håndbok i klinisk helsepsykologi er skrevet av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet Sykehus, Nina Lang, Ingrid Hyldmo, Elin Fjerstad og Torkil Berge.

Begivenheten ble markert med en egen boklansering, hvor omtrent åtti interesserte møtte opp. Sykehusets administrerende direktør ønsket velkommen, forlagsredaktør ved Fagbokforlaget Nikolai Fjeld fortalte om samarbeidet og forfatterne presenterte boken. Det ble deretter holdt faglige innlegg om temaet klinisk helsepsykologi ved professorene Trond Diseth, Silje Reme og Egil Fors.

Fagbok for helsepersonell

Den omfangsrike boken på 18 kapitler gir kunnskap og godt dokumenterte metoder som helsepersonell kan bruke i sin bistand til pasienter med et bredt spekter av sykdom og plager. Forfatterne har skrevet ut ifra sin kliniske erfaring med pasienter som får medisinsk oppfølging her på sykehuset. 

- Klinisk helsepsykologi er et fagfelt som kan supplere behandlingen av pasienter med fysiske sykdommer og skade. Leseren får verktøy for å hjelpe pasienten å håndtere søvnproblemer, smerter og utmattelse som er en del av sykdomsbildet for mange pasienter med kroniske sykdommer. Boken beskriver også psykologiske aspekter og tiltak som kan hjelpe ved store sykdomsgrupper som  diabetes, kreft, hjertesykdom og mage-tarm sykdom, sier Nina Lang.

Andre temaer er palliasjon, kommunikasjon, arbeidsrettede tiltak, tiltak ved kriser og på intensivavdeling, blod- og sprøytefobi, og tiltak for familier og når barn er pårørende.

Mer tverrfaglig behandling

Gjennom sin praksis ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken har forfatterne erfart at det ofte ikke er så mye som skal til for å hjelpe. De aller fleste pasientene har milde eller moderate psykiske plager, og man kan få gjort mye med noen få konsultasjoner.

- Vi håper at denne boken kan bidra til at vi blir mer oppmerksomme på at det ikke bare er kroppen som blir rammet ved sykdom og skade, men hele mennesket med tanker, følelser og relasjoner. Vi håper dessuten at boken kan bidra til at kliniske helsepsykologiske verktøy kan bli tilgjengelige for flere pasienter. Ikke alle er så heldige som oss her på Diakonhjemmet Sykehus som har en egen enhet for klinisk helsepsykologi, sier Nina Lang.


Forfatterne: Torkild Berge, Elin Fjerstad, Nina Lang og Ingrid Hyldmo.

Foto: Psykologisk.no/Ingrid Schou