HELSENORGE
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Markering av nyopprettet RusFACT

Landets andre tverrfaglige FACT-tilbud til innbyggere med rusavhengighet ble nylig åpnet.

Torsdag 1. oktober ble RusFACT ved Diakonhjemmet sykehus og Aktivitetshuset Oslo Vest offisielt åpnet i deres felles lokaler på Frogner. RusFACT ved Diakonhjemmet sykehus er det andre samlokaliserte RusFACT-teamet i landet som har rusavhengige over 18-år som primærmålgruppe. Først ut var bydel Sagene.

Åpningen ble markert med en flott åpningsseremoni i FACT-teamets lokaler i Bygdøy allé 23. Tilstede var blant andre byråd Rina Mariann Hansen, direktør Anders Mohn Frafjord ved Diakonhjemmet sykehus og Jens Jørgen Lie, leder i bydelsutvalget i bydel Frogner. 
Markeringen var preget av et ektefølt ønske om å hjelpe brukergruppen

Hva er FACT?

FACT står for fleksibelt aktiv oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam. Dette er en egen metode med fokus på behandling, rehabilitering og recovery. Målgruppen til RusFACT er personer over 18 år med rusavhengighet som er vanskelig å nå med andre tilbud. Teamet er tverrfaglig sammensatt og tilbyr individuelt tilpasset behandling og oppfølging til personer i målgruppen.

Diakonhjemmet sykehus har per i dag fire FACT-team som går under fellesbetegnelsen FACT-Vest:

  1. FACT for personer over 18 år med alvorlige psykiske lidelser med psykosesymptomer.
  2. Allmenn-FACT for personer med alvorlige psykiske lidelser uten psykosesymptomer.
  3. RusFACT for personer med rusmiddelmisbruk/-avhengighet.
  4. Eldre FACT for personer over 65 år med alvorlige psykiske lidelser.

Henvisning til FACT

FACT er et tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelse som bor i bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. Du trenger en henvisning til spesialisthelsetjenesten for å få tilbud fra FACT. Dette kan fastlegen hjelpe deg med. Det er viktig å fortelle grundig om hvordan lidelsen din påvirker deg og hverdagslivet ditt.

Er du allerede i behandling? Da kan du ta opp med din behandler om FACT kan være aktuelt for deg. Dette gjelder også de som får psykisk helsehjelp i kommunen og bydelen.

Les mer via lenkene under:

FACT Vest - Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

FACT ved Diakonhjemmet sykehus (Oslo kommune) Pdf