Med ønske om en god julehøytid og et godt nytt år

2019 er snart over. Vi ønsker alle våre pasienter, pårørende og samarbeidspartnere gode juledager og et godt år i 2020.

Vi ønsker å fortsatt være det gode lokalsykehus for befolkningen i Oslo, og nær samarbeidspartner for alle deler av helsetjenesten i byen.

Bildet over er av julekrybben som settes på flygelet i sykehusets hovedresepsjon hver advent.