Helsenorge

Mona Svanteson har disputert

Mona Svanteson har gjennomført en digital disputas på en avhandling om forekomst og karakteristikk av kolesterolavleiring i hjertets kransarterier. Hennes grad går ut fra OUS og Diakonhjemmet sykehus.

Svantesom på rekke med fire veiledere
Fra venstre: Hovedveileder Ylva Haig, biveileder Anne Grete Semb, hovedpersonen Mona Svanteson, biveiledere Tore Juelsrud Berg og Nils Einar Kløw.

Mona Svanteson har vært tilknyttet Diakonhjemmet sykehus via sin mastergrad, hvor hun evaluerte en CT koronar angio teknikk. Hun har videre vært tilknyttet Diakonhjemmet sykehus i sitt PhD-prosjekt på oppfølgningen av pasienter som deltok i RORA-studien. 16. juni forsvarte hun sin avhandling “Coronary CT angiography in the assessment of coronary artery disease in high-risk populations” med senior forsker og overlege Anne Grete Semb, leder for Forebyggende Hjerte-Revmaklinikk på Revmatologisk avdeling, som biveileder.

Bruk av kolesterolsenkende medisiner

Pasienter med leddgikt og type 1 diabetes har økt risiko for hjerteinfarkt, men de typiske brystsmertene er ofte fraværende eller opptrer annerledes. Diagnostisering og forebygging av hjerte- og karsykdommer kan derfor være klinisk utfordrende. 

Ved bruk av CT-undersøkelse har Svanteson i denne avhandlingen evaluert forekomst og karakteristikk av kolesterolavleiring i hjertets kransarterier hos pasienter med leddgikt og type 1 diabetes. Kolesterolsenkende medisiner ble initiert hos pasientene med leddgikt i RORA studien på Diakonhjemmet sykehus, og en oppfølgingsundersøkelse ble utført etter fem år, for å evaluere utviklingen av kolesterolavleiringen i hjertets kransarterier. 

Høy forekomst av kolesterolavleiring

En høy forekomst av kolesterolavleiring i kransarteriene hos begge pasientgruppene ble observert. Hos pasienter med leddgikt, var én av tre kolesterolplakk myk eller blandet, men etter fem år med kolesterolsenkende behandling ble det funnet en endring i kolesterolplakksammensetning, fra myke til forkalkede plakk, som kan representere en stabiliserende effekt av plakkene.  I tillegg ble det observert en lavere progresjon av kolesterolavleiring i hjertets kransarterier hos pasientene som opprettholdt et lavt kolesterolnivå ved behandling med kolesterolsenkende medisin.

Kolesterolnivå ble identifisert som en viktig faktor for utviklingen av kolesterolavleiring hos både pasienter med leddgikt og type 1 diabetes, med langvarig blodsukker-kontroll som en viktig tilleggsfaktor for progresjon av koronar kolesterolavleiring hos pasienter med type 1 diabetes. Denne avhandlingen beskriver kolesterolavleiringssykdom i hjertet hos pasienter med leddgikt og diabetes, samt effekten av langvarig kolesterolsenkende medikasjon på progresjon av kolesterolavleiringssykdom hos disse pasientene, og kan bidra til å forbedre forebyggingsstrategier for hjerte-karsykdom hos disse høyrisiko-pasientene.