HELSENORGE

NBRR midlertidig til Tåsen

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) måtte stanse inntak av pasienter ved koronautbruddet i mars. For å sikre trygg gjenåpning, er det bestemt at enheten midlertidig flytter til sykehusets lokaler på Tåsen.
Bygninen på Tåsen med hage rundt

​NBRR har et nasjonalt ansvar for spesialisert rehabilitering. Med ny økt smittespredning i befolkningen er det utfordrende å gjenåpne tjenesten i enden av en travel medisinsk sengepost på sykehuset.

- På Tåsen får klinikken store, flotte og lyse lokaler, og her vil vi sørge for at alle føler seg ivaretatt. Med midlertidig flytting av NBRR oppnår vi større trygghet for sårbare rehabiliteringspasienter, sier klinikkleder Kjetil Bergsmark.

Klinikkens nye adresse er Pastor Fangens vei 18. Telefonnummeret er 22 45 48 62.

På Tåsen blir man tatt vel i mot ved resepsjonen. Her er det også nøye smittekontroll.