Helsenorge
Nor-vaC

Nor-vaC informasjon om oppfriskingsdose mot koronavirus

Deltakere i Nor-vaC studien og andre pasienter som bruker immunsupprimerende medisiner har tidligere fått tilbud om tre vaksinedoser. Disse tre vaksinedosene er din grunnvaksinering. Til sammenlikning har friske mennesker i Norge fått tilbud om to doser som grunnvaksinering. Folkehelseinstituttet (FHI) har nå bestemt at alle voksne skal tilbys en oppfriskingsdose. For deg som har tatt tre doser tidligere tilbys altså nå en fjerde vaksinedose. 

Bilde fra vaksiering med 3. dose i Nor-vaC studien august 2021
Bilde fra vaksiering med 3. dose i Nor-vaC studien august 2021

Vaksiner settes ikke ved Diakonhjemmet sykehus, men ved vaksinesenteret i kommunen/bydelen der du bor. Du trenger ikke ta med noen dokumentasjon på hvilke medisiner du bruker.

Den fjerde vaksinedosen kan gis tidligst 3 måneder etter at du har fått tredje dose. Til sammenlikning tilbys oppfriskingsdosen etter 4,5 måned for de som er friske og uten medisiner. Oppfriskingsdosen anbefales uavhengig av hva slags antistoff-respons du fikk etter de tre første dosene. Den er imidlertid spesielt viktig for dem som ikke hadde så god respons etter de første tre dosene.

Vi ønsker at alle får tatt en ny blodprøve for å måle antistoffer mot covid-19 før fjerde vaksinedose blir satt.  Vi ber deg derfor om å komme innom sykehuset i forkant av vaksineringen. Studieblodprøver i Nor-vaC tas mellom kl 16-20 følgende dager:

Mandag 20.12 til og med onsdag 22.12

Mandag 27.12 til og med torsdag 30.12

Alle hverdager fra og med mandag 3.januar og ut februar 2022.

Dette er drop-in og du trenger ingen forhåndsavtale.

Likeledes håper vi du vil ta blodprøve 2-4 uker etter at vaksinedosen er satt og deretter hver 3. måned.

Fremover i studien planlegger vi ny blodprøve fra studiedeltakerne forut for hver ny vaksinedose,  2-4 uker etter hver enkelt vaksinedose og deretter hver 3. måned. Når du har tatt 4. dose vil tidspunkt for blodprøvetakingen videre basere seg på denne siste vaksinen og ikke tidligere vaksiner.

Noen få studiedeltakere er med i en gruppe som har tar utvidete prøver etter vaksiner (5 ekstra rør til T celle analyse). De dette gjelder vil igjen bli kontaktet direkte av studiesykepleier på telefon.

Vi svarer også på generelle spørsmål på Nor-vaC@diakonsyk.no. Mail hit besvares vanligvis innen et døgn, men ved stor pågang kan det ta noe mer tid. Av kapasitetsgrunner ber vi deg unngå å ringe sykehusets sentralbord eller til sykepleier for informasjon om koronavaksine, forsøk først å finne informasjonen på nett.