HELSENORGE
Nor-vaC

Nor-vaC informasjon om oppfriskingsdose mot koronavirus

Oppdatert 23.06.2022

Deltakere i Nor-vaC studien og andre pasienter som bruker immunsupprimerende medisiner har tidligere fått tilbud om tre vaksinedoser. Disse tre vaksinedosene er din grunnvaksinering. Til sammenlikning har friske mennesker i Norge fått tilbud om to doser som grunnvaksinering. Folkehelseinstituttet (FHI) har bestemt at alle voksne skal tilbys en oppfriskingsdose. For deg som har tatt tre doser tidligere tilbys altså en fjerde vaksinedose. Spesielt utsatte pasienter kan også tilbys en femte vaksinedose i sommer. Vi forventer en mer generell anbefaling om femte vaksinedose til immunsupprimerte pasienter ila høsten 2022.

Bilde fra vaksiering med 3. dose i Nor-vaC studien august 2021
Bilde fra vaksiering med 3. dose i Nor-vaC studien august 2021

Vaksiner settes ikke ved Diakonhjemmet sykehus, men ved vaksinesenteret i kommunen/bydelen der du bor. Ta med deg dokumentasjon på hvilke medisiner du bruker, f eks tom emballasje med ditt navn på eller resepten. For å få femte vaksinedose nå må du ha med skriv fra behandlende sykehusspesialist.

Den fjerde vaksinedosen kan gis tidligst 3 måneder etter at du har fått tredje dose. Til sammenlikning tilbys oppfriskingsdosen etter 4,5 måned for de som er friske og uten medisiner. Oppfriskingsdosen anbefales uavhengig av hva slags antistoff-respons du fikk etter de tre første dosene. Den er imidlertid spesielt viktig for dem som ikke hadde så god respons etter de første tre dosene.

Fremover i studien planlegger vi ny blodprøve fra studiedeltakerne forut for hver ny vaksinedose,  2-4 uker etter hver enkelt vaksinedose og deretter etter 3 måneder.

Noen få studiedeltakere er med i en gruppe som har tar utvidete prøver etter vaksiner (5 ekstra rør til T celle analyse). De dette gjelder vil bli kontaktet direkte av studiesykepleier på telefon.

Vi svarer på generelle spørsmål om studien på Nor-vaC@diakonsyk.no. Mail hit besvares vanligvis innen et døgn, men ved stor pågang kan det ta noe mer tid. Av kapasitetsgrunner ber vi deg unngå å ringe sykehusets sentralbord eller til sykepleier for informasjon om koronavaksine, forsøk først å finne informasjonen på nett.