HELSENORGE

Ny teknologi på intensivavdelingen omtalt på nrk- nyhetene

"Avansert videoteknologi er nå under utprøving ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo". Dette var omtalen på NRK-nyhetene søndag 25. mai, saken har tidligere vært omtalt i Helsedirektoratets Helseaktuelt. 

Lege på vaktrom mens han følger med på storskjerm på hva som skjer på pasientrommet

På nrk-nyhetene er det fagsykepleier Ingvil Sundelin og overlege Hans Christian Nyrerød på Po/iva som er med på å teste ut nytt videoutstyr til bruk i behandlingen av de dårligste intensivpasientene, de som ligger på respirator. Disse pasientene er under konstant overvåkning fra flere sykepleiere.

På Helseaktuelt.no er det anestesilege Ulf Ouchterlony (se bildet øverst) som fronter prosjektet, sammen med Ingvil Sundelin.

Mens Nyrerød eller Ouchterlony sitter i et rom utenfor isolatet kan de få nesten all informasjon de trenger for å vurdere behovet for videre behandling av pasienten. Sundelin er inne hos pasienten, hun har et meget avansert headset på seg. Med dette kan hun gå rundt sengen hvor pasienten ligger, vise legene hvilke infusjoner den syke får, hvordan respirasjonen er og hvordan pasienten ser ut. Sammen diskuterer de den videre behandlingen. 

En viktig gevinst ved dette er blant annet at det kan redusere smitterisikoen og behovet for smittevernutstyr. Ofte er mange involvert i behandlingen av de sykeste pasientene, hvis færre trenger å gå ut og inn av isolatet reduseres også smitterisikoen vesentlig.  

På testing

– Vi har det nå til testing, og da er det naturlig å se hva vi mister og hva vi får, sier klinikkleder Magne Flatlandsmo til NRK. - Det er klart at den mellommenneskelige kontakten forsvinner noe, men dette er svært syke pasienter som stort sett sover og ikke får med seg det som skjer. Dette er likevel blant det vi evaluerer mens vi tester utstyret.

Les mer om pilotprosjektet:
Se nrk.no:

Se Helsedirektoratet/Helseaktuelt: