HELSENORGE

Nytt regionalt ressurssenter for IPS

På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet ble nylig IPS Oslo Vest ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og BUP Vest etablert som ett av fem regionale ressurssentre for Individuell jobbstøtte (IPS) i Norge.

Teamet ved IPS Vinderen, fra venstre: Lars Georg Sveinsen, Gabriel Paaske, Camilla Køtterheinrich, Vibeke Erichsen, Ingunn Myraunet, Lajla Weber, Iris Hadziosmanovic, Natalia Leikis og Mette Grønli (Foto: NAPHA)

Alle landets helseregioner har etablert IPS-team som bistår personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer med å få og beholde ordinært, lønnet arbeid. På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet starter nå IPS Ressurssenter Nord og IPS Ressurssenter Oslo i samarbeid utprøvingen av regionale IPS-rådgiver funksjoner.

- Dette betyr at flere personer som på grunn av psykisk sykdom og rus er utenfor arbeidslivet nå kan få tilbud om Individuell jobbstøtte, sier Camilla Kötterheinrich, regional IPS rådgiver ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Ressurssenteret virksomhet

Ressurssentrenes oppgaver er å tilby opplæring, veiledning, undervisning hospitering og implementeringsstøtte til nye og eksisterende IPS-miljøer. I 2020 vil den regionale rådgivningsfunksjonen ved Diakonhjemmet Sykehus være en tjeneste helseforetak i Oslo kan benytte seg av.

Camilla Kötterheinrich har siden 2014 jobbet som metodeveileder for IPS-tjenesten ved Diakonhjemmet Sykehus og går nå over i stillingen som regional IPS-rådgiver. Som regional rådgiver vil Kötterheinrich med sin erfaring og kompetanse være en ressursperson for nye og eksisterende IPS-miljøer. Kötterheinrich tilbyr også rådgivning til sektorer i helsetjenesten og NAV som ønsker å etablere tilbudet.

- Satsningen betyr at flere personer i Oslo nå kan få tilbud om Individuell jobbstøtte.  Samtidig er min erfaring at initiativtakere i helsetjenesten og NAV ofte har behov for veiledning i arbeidet med å etablere, implementere og kvalitetssikre nye IPS-team. Som regional IPS-rådgiver kan jeg veilede og bidra i slike prosesser. På denne måten kan samarbeid komme raskere i gang og vi kan dra nytte av hverandres erfaringer, sier Kötterheinrich.

Camilla Kötterheinrich

Camilla Kötterheinrich har siden 2014 jobbet som metodeveileder for IPS tjenesten ved Diakonhjemmet Sykehus og går nå over i stillingen som Regional IPS rådgiver. Som regional rådgiver vil Kötterheinrich med sin erfaring og kompetanse være en ressursperson for nye og eksisterende IPS miljøer

Nasjonalt kompetansemiljø

Gjennom IPS-ressurssentrene forankres et sterkt nasjonalt kompetansemiljø for IPS i Norge som vil sørge for at flere av de som står utenfor arbeidlivet får jobb. 

- Pandemien har på ingen måte gjort arbeidslivet lettere tilgjengelig for våre jobbsøkere. Men det er ingen grunn til å bremse av den grunn. Denne satsningen vil forhåpentligvis bidra til at våre jobbsøkere ikke trenger å bli stående utenfor arbeidslivet og bakerst i køen som mange av dem allerede har gjort alt for lenge, avslutter Kötterheinrich.

Aktuelle lenker: