Over 300 deltok på Grønn kongress

18. juni samlet Diakonhjemmet sykehus alle revmatologiske avdelinger i landet til en miljøvennlig, digital kongress. Miljøengasjerte Dag O. Hessen fikk innlede kongressen og høydepunkter fra den anerkjente EULAR-kongressen ble presentert, med foredragsholdere fra Rikshospitalet og Diakonhjemmet sykehus. 

Bildetekst: Kongressen ble innledet av den norske biologen, professoren og forfatteren Dag. O Hessen. Her står han sammen med klinikkleder Kjetil Bergsmark og konferansierene Tuva Moseng og Guro Løvik Goll.

​Ønsker en endring

Formålet med Grønn kongress er å gi mange tilgang til faglig oppdatering, men med et så minimalt klimaavtrykk som mulig. Kongressen har hatt samarbeid med Framtiden i våre hender og er miljøsertifisert etter Foundation for Environmental Education (FEE) sine kriterier, for miljøgodkjent arrangement.

- Sykehuset vårt ønsker å gjøre en forskjell! Med Grønn kongress oppdaterer vi hele det revmatologiske miljøet i Norge på den aller siste kunnskapen innenfor revmatologi. Vi vet at helsearbeidere er nysgjerrig på ny kunnskap og vi vil at Grønn kongress skal gi våre helsearbeidere muligheten til å gjøre gode valg innenfor pasientbehandling. Gode valg ønsker vi også at de gjør innenfor miljø. Vi ønsker å ta det grønne skiftet på alvor og de klimautfordringene verden står overfor. Vi var heldige som fikk med oss professor Dag O. Hessen som er en glimrende formidler og som har samme utgangspunktet som oss. Noen vil kanskje si at Grønn kongress er en dråpe i havet, men hvem vet om ringene i vannet kan gjøre en forskjell? sier Kjetil Bergsmark, Klinikkleder for revmatologi, poliklinikk og forskning.

Viktig for en hel bransje

Dag O. Hessen​, som hadde første post på programmet, er norske biolog, professor og forfatter. Han er svært begeistret for Grønn kongress.

Dag O. Hessen

Dag O. Hessen foreleser på Grønn kongress.

- Jeg er veldig glad for initiativet til og entusiasmen bak Grønn kongress, for helse er tett koblet til klima, naturtap og fattigdom, og vi må erkjenne at miljø kanskje er vår største folkehelseutfordring.

Grønn kongress sin egenproduserte miljø-film og opptaket fra Dag O. Hessen sitt foredrag er tilgjengelig frem til høsten: https://youtu.be/NbXYDNvGcTA

Filmen har som formål å engasjere hver og en til å ta kontroll over egne miljøvalg. 

Høydepunktene fra EULAR var dessverre kun tilgjengelig for deltakerne.