Overtar kreftbehandling

2. mars åpnet Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet Sykehus. Dermed har sykehuset overtatt ansvaret for medikamentell kreftbehandling og palliasjon for pasienter fra egen sektor fra Oslo universitetssykehus.

Tre ansatte i hvitt poserer i avdelingen
Her er tre av de ansatte du som pasient vil møte på det nye Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet Sykehus (fra ve): Kreftsykepleier Åse Marit Tveiten, kreftlege Katinka Farbrot og kreftsykepleier Kent Andreas Solgård.

Oppdrag fra Helse Sør-Øst

​På oppdrag fra Helse Sør-Øst utvider Diakonhjemmet Sykehus nå bredden av behandlingstilbud til befolkningen i sine sektorbydeler. I løpet av våren vil nye pasienter fra bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern som får brystkreft, lungekreft, mage/tarmkreft og bukspyttkjertelkreft få medikamentell kreftbehandling på lokalsykehuset. Det palliative tilbudet vil også bli utvidet. Til høsten vil tilbudet ytterligere trappes opp til å gjelde nye pasienter med prostatakreft, lymfomer eller føflekkreft (malignt melanom). Pasienter med mage/tarmkreft, som allerede i dag opereres på Diakonhjemmet Sykehus, vil nå også få oppfølgende medikamentell behandling og palliativt tilbud her.

Tilbudet

Det nye tilbudet er et ledd i en pågående prosess der hovedstadens to ideelle sykehus overtar mer lokalsykehusansvar for befolkningen i sine bydeler fra Oslo universitetssykehus. Overføringen av medikamentell kreftbehandling og palliasjon er det første store ansvarsområdet som overføres etter denne planen. 

Leder for Brukerutvalget på Diakonhjemmet Sykehus, Hilde Sofie Hamre, knyttet opp sløyfen til Senter for kreftbehandling 2. mars. Sløyfen blir holdt av to av senterets erfarne kreftsykepleiere, Kent Solgård og Åse Marit Tveiten. Den formelle åpningen følges her av professor Stein Kaasa fra Oslo universitetssykehus, viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst og sykehusets administrerende direktør Anders Mohn Frafjord.

Behandlingstilbud

Senter for kreftbehandling tilbyr ulik medikamentell kreftbehandling for de vanlige kreftformene, inkludert cellegift, immunterapi, målrettet behandling og antihormonell behandling. Behandlingen gis enten for å holde utbredt kreftsykdom i sjakk eller som tilleggsbehandling etter en kurativ operasjon. Sykehusets palliasjonstilbud vil være en integrert del av behandlingstilbudet for kreftpasientene.

Behandlingen skjer i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus, primærhelsetjenesten i bydelene og andre avdelinger på sykehuset. De fleste kreftpasienter fra våre tre bydeler vil fortsatt få kreftoperasjon og/eller strålebehandling på Oslo universitetssykehus. 

Helhetlige pasientforløp  

Kreftpasientene på Diakonhjemmet Sykehus møter erfarne kreftleger som tidligere blant annet har jobbet på Oslo universitetssykehus, samt kreftsykepleiere med bred kompetanse.  Diakonhjemmet Sykehus er ikke større enn at pasientene med stor sannsynlighet møter de samme behandlerne hver gang de kommer hit. Vi blir godt kjent med pasientene uavhengig av om de kommer til poliklinisk konsultasjon, dagbehandling eller legges inn på en av våre sengeposter. Sykehuset legger vekt på helhet og kontinuitet i behandlingen, har gjennomgående korte ventetider og samarbeider nært både med palliasjonsteamet og med sykehusets tverrfaglige kompetanse for øvrig. 

Les mer om Senter for kreftbehandling via lenken under: