Runar Elle Smelror har disputert

Runar Elle Smelror ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen/UiO har forsvart sitt doktorgradsarbeid med tittelen "Cognitive and clinical characteristics in adolescent non-affective early-onset psychosis and healthy controls". Vi gratulerer!

Smelror sammen med fem veiledere
Fra ve: Prof Ingrid Agartz, prof Elfrida Hartveit Kvarstein, prof Astri J. Lundervold, Runar Elle Smelror, prof Astri J. Lundervold og prof Pål Zeiner.

​Smelror har i sitt doktorgradsarbeide som omfatter tre tverrsnittstudier undersøkt samspillet mellom symptomer, kognisjon og hjernestruktur hos ungdommer med psykoselidelser. Man vet allerede vet at ungdom med psykoselidelser ofte har redusert kognitiv fungering og den  første studien undersøkte Smelror derfor sammenhenger mellom symptomer og kognisjon.

- Vi vet allerede mye om kognisjon hos voksne med psykoselidelser, men dette er ikke like godt undersøkt hos ungdommer som gjennomgår en periode i livet med mange forandringer i kropp og hjerne, sier Smelror

Det er derfor viktig å finne ut mer om dette for å få økt forståelse av hvordan symptomer og kognisjon henger sammen, hvordan det eventuelt utvikler seg over tid, hvilke biologiske faktorer som er involvert, og om det finnes spesifikke behandlinger som kan føre til bedring av tilstandene.

Hjernestruktur og biologiske markører

I de to andre studiene undersøkte Smelror hjernestruktur som en tredje faktor og så på eventuelle sammenhenger mellom faktorene. Har redusert kognitiv fungering og høyt symptomtrykk sammenheng med spesielle hjerneendringer? Ved å identifisere biologiske markører for kognisjon og symptomer kan man komme nærmere en forståelse av de biologiske prosessene som er involvert.

 - Ved å studere psykoselidelser hos ungdom som er i et tidlig stadium av sykdomsforløpet håper vi å kunne identifisere faktorer som kan være til nytte når det gjelder å finne ny kunnskap som på sikt kan lede til bedre behandling og allmenn bedring av slike lidelser, også hos voksne, avslutter Smelror.

Les mer via lenkene under: