HELSENORGE

Samarbeidspartnerne har gitt oss råd

Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus samlet flere samarbeidspartnere til rådslag for å gi oss råd om hvordan vi kan bli et best mulig lokalsykehus. Resultatet ble 10 råd og 30 konkrete oppfordringer. 

Sektorbydelsdirektører og sykehusdirektører med hver sin stafettpinne

I slutten av mai fikk bydelsdirektørene i våre tre sektorbydeler hver sin stafettpinne med en plakat med resultatet fra rådslaget rullet inni. Det var gjengaven for alle rådene vi fikk av dem og andre samarbeidspartnere om hvordan vi bør utvikles som lokalsykehus.

Felles rådslag med Lovisenberg

Plakaten er det synlige resultatet etter at Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus 21. mars arrangerte et felles rådslag med tittelen: «Lokalsykehus – slik Oslo vil ha det». De som ga oss råd var representanter for bydeler, kommunale etater som legevakten, sykehjemsetaten, helsehus og velferdsetaten, fastleger, brukere, Oslo universitetssykehus, Helsedepartementet, Pasientombudet i Oslo og Helse Sør-Øst.

Fra part til partner

- Dette var vår måte å ta helseministerens nyttårstale på alvor. Han etterspurte bedre sammenheng mellom helsetjenestenivåene og utfordret oss på å gå fra parter til reelle partnere, sier sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord.

- Lovisenberg og vi ønsker å markere oss tydeligere som de gode lokalsykehusene i storbyen. Fra vårt perspektiv er det for mye fokus på utbyggingsplanene til OUS og for lite fokus på hvordan våre to ideelle sykehus kan bidra til å løse kapasitetsutfordringene for sykehustjenester i Oslo. Derfor var det viktig å lytte til dem vi deler ansvaret for pasientene med. Det er hyggelig å registrere at våre nærmeste samarbeidspartnere ønsker at vi skal være navet i helsetjenestene og de reelle ekspertene på samhandling. De har høye forventninger til hva vi skal være for pasientene og for byen. Det er veldig inspirerende. Rådene tar vi med oss inn i strategiarbeid og handlingsplanarbeid videre, sier Frafjord.

Symbolsk stafett

Rådene er oppsummert i 10 overordnede råd og med til sammen 30 konkrete oppfordringer til lokalsykehusene. De er nå utformet som en A3-plakat der også elementer fra tegningene som ble laget underveis i rådslaget er inkludert, se under. Noen av plakatene rulles inn i stafettpinner og deles ut ved spesielle anledninger, for eksempel ved ekstraordinære besøk, ved kontakt med politikere, ved arrangementer og selvfølgelig til våre viktigste daglige samarbeidspartnere i kommunen og til våre oppdragsgivere i HSØ, HOD og sykehusets styre.

- Slik markerer vi både at vi tar rådene på alvor og at vi deler ansvaret for helsetjenestene med våre samarbeidspartnere, sier Frafjord.

Plakat: Lokalsykehus - 10 råd for sykehuset

Bildetekst: Våre sektorbydelsdirektører fikk hver sin stafettpinne. Fra venstre: Odd Rune Andersen (bydelsdirektør i Frogner), John Ingar Danielsen (avdelingsdirektør i Velferdsetaten), Elisabeth Vennevold (bydelsdirektør i Vestre Aker), Anders Mohn Frafjord, sykehusdirektør og Marie Anbjørg Joten (bydelsdirektør i Ullern).